Home About Browse Search
Svenska


Blidfors, Johanna, 2018. Vad är utveckling? : en diskussion om förmåga och möjlighet i samband med utvecklingsprogram i Nicaragua. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
648kB

Abstract

Den här uppsatsen syftar till att bidra med en diskussion om utveckling och vad det kan innebära för olika människor. Studien bygger på fem halvstrukturerade intervjuer och deltagande observationer som genomfördes våren år 2017 i byn La Chorrera, Nicaragua. Uppsatsen undersöker hur de insatser som görs i byn, i form av utvecklingsprojekt och -program, påverkar invånarnas förmåga att leva det liv de vill och önskar. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av Amartya Sens två begrepp capability approach och frihet. I min uppsats bidrar begreppen med ett värdefullt perspektiv på individen i utvecklingsarbete. Med begreppen belyser jag individens förmåga att utvecklas utifrån det sammanhang hen befinner sig i. Individen kan ses som ett medel i utvecklingsprocessen och därför är hens välbefinnande centralt för hur hen kommer kunna ta till sig de verktyg (så som mikrolån, nya odlingstekniker) som erbjuds. Verktyg som kan ge ökad förmåga till handlande och initiativförmåga. Resultatet tyder på att de projekt och program som bedrivs i La Chorrera påverkar invånarnas ekonomiska friheter och sociala möjligheter, för vissa i den bemärkelsen att deras förmåga till ökade möjligheter i byn förbättras.

,

El propósito de esta tesis es contribuir a la discusión del tema desarrollo y que puede significar este término para diferentes personas, basado en cinco entrevistas semiestructurada y la observación participativa que fueron hechas en la primavera del año 2017, en la comunidad llamada La Chorrera, Nicaragua. Este estudio explora como los esfuerzos hechos en esta comunidad en términos de proyectos y programas de desarrollo, afecta la capacidad de los residentes de vivir la vida que quieren o desean. El material empírico se analiza usando los dos conceptos de Amartya Sen que son: enfoque de capacidades y libertad. En mi tesis, ambos conceptos contribuyen con una valiosa perspectiva del individuo en el trabajo de desarrollo. De igual manera con ambos conceptos remarco la capacidad de desarrollo del individuo dentro de su contexto específico. El individuo puede verse como un medio en el proceso de desarrollo, y por lo tanto el bienestar es fundamental para la forma en que pueden utilizar las herramientas (como microcréditos y nuevas técnicas de cultivo) que se les ofrece las cuales pueden aumentar la capacidad de acción e iniciativa. El resultado indica que los proyectos y programas que se llevan a cabo en la comunidad La Chorrera afectan las libertades económicas y las oportunidades sociales de los residentes, para algunos en el aspecto de que se mejora la capacidad para aumentar las oportunidades en la comunidad.

Main title:Vad är utveckling?
Subtitle:en diskussion om förmåga och möjlighet i samband med utvecklingsprogram i Nicaragua
Authors:Blidfors, Johanna
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Nicaragua, landsbygd, Amartya Sen, Capability Approach, förmåga, frihet, utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9894
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9894
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2018 13:06
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics