Home About Browse Search
Svenska


Englund, Jesper and Högborg, Tobias, 2018. Generationsskifte utanför släkten. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
214kB

Abstract

Lantbrukaren är idag en åldrande yrkeskategori där behovet av en efterträdare blir större. Lantbrukaren har två val: att sälja eller att genomföra ett ägarskifte. Traditionellt sker detta ägarskifte inom familjen. Vissa fall önskar lantbrukaren att gården lever vidare i dess nuvarande form, alltså att gården inte blir uppköpt till ett annat företag. Men om det inte finns någon som vill ta över verksamheten inom lantbrukarens familj finns möjligheten att söka efter en efterträdare utanför släkten. Det kan exempelvis vara en kompanjon, granne, anställd eller en helt okänd person. På grund av de stora kapitalinsatserna som krävs för att köpa ett jordbruk till dagens marknadspriser behöver ägarskifte oftast ske till ett reducerat pris för att kunna få lönsamhet i verksamheten. Detta arbete undersöker vad som får denna överlåtare att sälja till ett reducerat pris samt vilka skillnader det kan vara i processen gentemot ett generationsskifte inom släkten.

Studien är uppbyggd genom att jämföra intervjuer som är gjorda på tre stycken olika personer som har eller har tänkt, genomföra ett generationsskifte utanför släkten. Frågorna som användes är utformade för att svara på syftet i undersökningen.

Resultaten av studien visar att varje fall är unikt och det finns ingen enkel lösning på hur ett generationsskifte utanför släkten skall eller kan gå till. Samtliga tre överlåtare var överens om att gårdens fortsatta verksamhet var viktigare än att få ut maximalt med pengar vid en överlåtelse. Personerna som eftersöktes av överlåtarna skulle vara likasinnade med överlåtaren, samt inte vilja göra några branschändringar i företaget utan bibehålla och utveckla företaget i dess nuvarande verksamhet.

,

Rural farming is today an aging profession in which the need for a successor increase. The farmer has two choices: to sell or carry out a change of ownership, traditionally this change of ownership takes place within the family. Some cases where the farmer wishes a change of ownership on the farm, to carry on in the same direction but there is a absence of person within the family who is willing to continue the business. The option is to find someone outside of the family who can continue with the farm operation. Due to the large capital expenditures required to buy a farm at today's market prices, this change of ownership usually requires a reduced price to achieve profitability in the business.

This work investigates what makes the transferor willing to sell at a reduced price as well as what differences it may be in the process towards a transferring of ownership within the family. The study is structured by comparing interviews that are made up of three different people who have or have thought, carried out a change of ownership outside the family
.

The results of the study show that each case is unique and there is no one-sided solution to how a change of ownership outside the family should take place. All three transferors agreed that the farm's continuing business was more important than getting the maximum amount of money of the transfer. The persons sought by the transferors would favourably be similar to the transferors. Not willing to make any changes in the business of the company, maintaining and developing the current operation.

Main title:Generationsskifte utanför släkten
Authors:Englund, Jesper and Högborg, Tobias
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:generationsskifte, ägarskifte, övertag, alternativ, överlåta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9783
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9783
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2018 10:28
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics