Home About Browse Search
Svenska


Jägerborg, Maria and Nilzén, Oscar, 2018. Porträttering av män och kvinnor i skogsbrukspress. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
716kB

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka hur män och kvinnor representeras i den skogliga pressen i Sverige idag. För att undersöka detta gjordes en kvantitativ bildanalys av det visuella innehållet i tre av de större svenska skogstidskrifterna. Bilderna analyserades utefter ett kodningsschema som behandlade olika stereotyper som påvisats förekomma i tidigare studier. Kodschemats punkter var alla baserade på teori kring kön, genus och stereotyp framställning av kvinnor och män i media. Resultatet visade att män är överrepresenterade i bildmaterialet med 66 % gentemot 34 % kvinnor. Män avbildades oftare än kvinnor i skogliga kontexter och i skogliga yrkesroller. Kvinnor avbildades oftare än män i fritidssammanhang, kontorsmiljöer, i anslutning till familjen och fotograferade uppifrån. Män och kvinnor avbildades lika ofta i formella kläder, något som förväntades vara vanligare hos män. Inte heller infriades stereotypen att kvinnor avbildades oftare i hemmet än män. Endast bilder som uppvisade ett narrativ eller sammanhang inkluderades i studien. Slutsatser som drogs utifrån detta resultat innefattade att tidskrifterna till stor del reflekterar hur skogsbranschen ser ut idag. En av tidskrifterna som uttryckte ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågor utmärkte sig med en jämställd representation och en högre andel avbildningar av personer utanför skoglig kontext. Resultaten av studien tyder på att normer och stereotyper fortfarande lever kvar inom skogsbranschen.

,

The purpose of this study was to evaluate how men and women are portrayed in Swedish forest media. The method used was a quantitative content analysis of visual material from three major Swedish forestry magazines. Photographs were analysed with a coding schema containing different topics pertaining to stereotypical representation of gender. The topics were based in scientific theories on gender and stereotypical portrayal of gender in media. The results showed that forest media still follow traditional gender stereotypes in many aspects. Men were overrepresented with 66 % of portrayed persons being male and 34 % female. Men were portrayed more than women in forestry contexts, and in forest related work than other forms of work. The results also showed that women were more often than men photographed from above, more common in leisure contexts, office-like environments and with family. The hypotheses predicted men to be more frequently portrayed in formal clothing than women. This was not the case as no significant difference between the sexes were demonstrated. Neither was it proved that women were more commonly portrayed in home environments. Only pictures displaying a narrative or context were included in the analysis. Conclusions drawn from the results comprised that forestry magazines reflects the forestry sector at large with its ties to stereotypes and tradition as the sole magazine which actively worked with equal representation had the most people portrayed who were not in a forestry context.

Main title:Porträttering av män och kvinnor i skogsbrukspress
Authors:Jägerborg, Maria and Nilzén, Oscar
Supervisor:Dolling, Ann
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:13
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:representation, genus, kön, jämställdhet, bildanalys, media
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9786
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9786
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2018 11:01
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics