Home About Browse Search
Svenska


Knutsson, Johan, 2018. Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Structural liming is something that will positively affect the hard clay soil in theory. This work should demonstrate that it is also so in practice. The purpose of this work was to study the effect on soil struc-ture after spreading structure lime at different time, different incorporation depths and different rates.

In this examination work there has been two different field trials from Local Water Conservation Pro-ject (LOVA), that are spread out in Skåne, Sweden. LOVA 15 attempt is based on comparing what meaning different incorporation depths and different spreading times has on the structure effect of the lime.

LOVA 14 compares different liming rates to see if there is any difference correlated to the different amounts. This may be interesting, for example, from an economical perspective for the farmer. LOVA 14 also has a “zero box” (a box in the trial without liming) to really see that the lime is useful.

The results are varied, but overall, one can say that the structure lime has the effect that was suspected when the trials started, meaning that the higher rate of structure lime in LOVA 14 resulted in lower turbidity and higher electric conductivity. In LOVA 15, there was no result in the trials for different depths, but in the time trials it was lower turbidity and higher electric conductivity for the early treat-ment. However, the probability values for the various trials for turbidity, electric conductivity, anal-yses and seedbed survey vary and are often not significant. Perhaps more significant results had been obtained if the experiment was made on a larger scale.

,

Strukturkalkning är något som kan påverka strukturen på lerjordar positivt. Syftet med examensarbetet var att studera effekten på markstrukturen efter spridning av strukturkalk vid olika tidpunkt, inbland-ning av kalken till olika djup och olika givor av strukturkalk..

I examensarbetet har fältförsök från två olika Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), som är utspridda i Skåne i Sverige studerats. LOVA 15 går ut på att jämföra vilken betydelse olika nedbrukningsdjup och olika spridningstidpunkter har på kalkens struktureffekt.

LOVA 14 går ut på att jämföra olika kalkgivor för att se om det blir någon skillnad på markstrukturen korrelerad till de olika mängderna. Detta kan vara intressant ur t.ex. ett ekonomiskt perspektiv för lantbrukaren.
LOVA 14 har också en nollruta för att verkligen kunna se att kalken gör nytta.

Resultaten är varierande, men överlag kan man säga att strukturkalken har den effekten man hoppades på när man lade försöken, alltså att en högre giva strukturkalk i LOVA 14 resulterade i lägre turbiditet och högre elektrisk konduktivitet. I LOVA 15 blev det inget resultat för de olika djupen, men i tid-punktsförsöken var det lägre turbiditet och högre elektrisk konduktivitet i den tidiga behandlingen. Sannolikhetsvärdena för de olika försöken gällande turbiditet, elektrisk konduktivitet, analyser och såbäddsundersökning varierar och är ofta inte signifikanta. Kanske hade mer signifikanta resultat er-hållits om försöket gjordes om på större skala.

Main title:Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva
Authors:Knutsson, Johan
Supervisor:Berglund, Kerstin and Blomquist, Jens
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2018:13
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:strukturkalk, kalkförsök, markstruktur, fosforläckage, näringsläckage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9753
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2018 10:51
Metadata Last Modified:26 Feb 2019 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics