Home About Browse Search
Svenska


Alm, Liv, 2018. Juverhälsa i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
767kB

Abstract

Mastit är ett vanligt problem i svenska mjölkkobesättningar och är den främsta sjukdomsorsaken i svenska besättningar vilket kan bli kostsamt för mjölkföretaget. Man har i olika studier sett ett samband mellan höga celltal och besättningar med AMS. Flera faktorer påverkar juverhälsan i AMS besättningar så som hygienen i stallet och kornas renhet, speciellt då spenrengöringen i AMS är sämre än manuell rengöring. För långt mjölkningsintervall leder till höga celltal och med för kort mjölkningsintervall hinner spenen inte återhämta sig mellan mjölkningarna. Kon är mest mottaglig för infektion i början av sintidsperioden och runt kalvning vilket innebär att rätt sinläggningsrutiner för att få ner mjölkproduktionen samt god hygien under sintidsperioden och kalvningen är viktigt. Fel mjölkningsinställningar, som vacuum, pulsering och för kort förbehandling, kan öka mjölkningstiden och försämra spenens kondition vilket ökar mottagligheten för infektion. Flera juverhälsoindikatorer som används för detektering av avvikelser i mjölk och juverhälsan i AMS är inte tillräckligt tillförlitliga på egen hand utan behöver kombineras för att säkrare kunna bedöma vilka kor som behöver kontrolleras manuellt. En intervjustudie utfördes där fyra djurhälsoveterinärer intervjuades där det framkom att de eventuella brister som kan finnas i AMS besättningar rörande juverhälsa rör allmän hygien, hygien och rutiner under sintidsperioden och kalvningen samt mjölkningsinställningar och brist på kunskap om dessa.

,

Mastitis is a common problem in Swedish dairy farms and the primary disease in Swedish dairy farms which is costly for the producer. Several studies have seen a correlation between elevated somatic cell counts and farms with AMS. Several factors affects udder health in AMS such as hygiene and the cleanliness of the cows, especially since the cleaning of the teat and udder in AMS is less satisfactory than with manual cleaning. Long milking intervals can lead to elevated somatic cell counts and short milking intervals don’t allow the teat to recover in between the milkings. The cow is the most susceptible to infection during the beginning of the dry period and during calving which makes dry-off routines to decrease the milk production important as well as good hygiene during the dry period and calving. Incorrect milking settings, such as vacuum, pulsation and short pre-treatment, may increase the milking time and impair the condition of the teat and increase the susceptibility of infection. Several udder health indicators for detection of deviations in milk quality and udder health in AMS are not reliable used on their own but needs to be combined for a more reliable evaluation of which cows needs to be manually checked. An interview study was carried out where four veterinarians were interviewed which suggested that shortcomings concerning udder health existing in AMS farms may include overall hygiene, routines and hygiene during the dry period and during calving and settings during milking and a lack of knowledge of these settings.

Main title:Juverhälsa i automatiska mjölkningssystem
Authors:Alm, Liv
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:juverhälsa, celltal, mastit, automatiska mjölkningssystem, hygien, juverhygien, mjölkningsintervall, juverhälsoindikatorer, kotrafik, sintidsperiod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2018 13:16
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics