Home About Browse Search
Svenska


Bisaso, Denis, 2018. Integration på den mångkulturella landsbygden : om nyanlända i Ngoma, Uganda. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
281kB

Abstract

Uganda som världens nionde största flyktingmottagande land har många nyanlända. Många av dessa hamnar av olika anledningar på landsbygden, bl.a. för att det är där de flesta flyktingbosättningar är placerade men också för att en del nyanlända föredrar att etablera sig på landsbygden. Med migrationen följer en integrationsprocess för de människor som stannar och vill etablera sig. Här spelar kyrkan som största civilsamhällesaktör en viktig roll. Som empirisk grund villar denna studie främst på intervjuer med nyanlända och kyrkoledare. I Intervjuerna berättar de sina tankar och upplevelser av integration i Ngoma, Uganda. Studien betraktar integration utifrån de nyanländas perspektiv och fokuserar på att belysa hur och med vilka medel de nyanlända påverkar sitt handlingsutrymme.
För att sätta de individuella berättelserna in i ett mer övergripande sammanhang har jag använt mig av analytiska begrepp samt av erfarenheter och observationer. De analytiska begreppen som har använts är: kulturell Identitet, kommunikation, struktur, handlingskompetens samt handlingsutrymme.

Studien visar att för de nyanländas integrationsprocess är relationerna med kyrkan viktiga. Där kan de få lära sig språket och få nätverk som bidrar till deras handlingsutrymme och kulturella identitet. Kyrkan är även en institution som människor i detta samhälle vänder sig till i alla steg av livet från barndop till begravning. Framför allt begravning anses också vara en viktig kulturell ceremoni. Jobb är också viktig för de nyanländas integrationsprocess liksom språk, som är mycket viktig för kommunikation och nätverk. Även den praktiska, synliga delen av att framstå som en etablerad medborgare med hus och boskapsdjur är viktiga tecken på vad integration innebär i Ngoma. Genom sådana processer sker det en kulturell identitetskonstruktion för de nyanlända och det samhälle de ska integreras i.

,

Uganda is the world´s ninth biggest home for refugees. Many of them end up in rural areas for various reasons, inter alia because many refugee settlements are located there. The other reason could be the possibilities that immigrants attribute to rural life. In any case, an integration process waits for those of the immigrants that decide to stay and settle down.

In this study integration is considered as a result of acting spaces, and focuses therefore on how and with what means immigrants change and provide their scope for action. As an empirical basis, this study is based mainly on interviews with immigrants and church representatives. The interviewed tell their thoughts and experiences of integration in Ngoma, a rural resort in Uganda. For a deeper analysis and to put individual stories into a broader context, I have used analytical concepts as wells as my experiences and observations. The analytical concepts that have been used are: cultural identity, communication, structure and acting space. The church, as the largest civil society's organisation in Ngoma, plays a big role in the integration processes. The findings of the study show that relationships with the church are important for the immigrants’ integration process. There they can learn the language and build networks that contribute to their action space and cultural identity. The church is also an institution people in this society turn to in all walks of life, from baptism as a child to funerals, which are also considered to be very important cultural ceremonies. Having a job is also important for the integration process regarding language learning, which in turn is very important for communication and networks. Being economically independent also contributes to the practical visible part of an established citizen with house and cattle and all that integration means in Ngoma.

Main title:Integration på den mångkulturella landsbygden
Subtitle:om nyanlända i Ngoma, Uganda
Authors:Bisaso, Denis
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kultur, identitet, språk, integration, Uganda, nyanlända
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9676
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9676
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2018 10:11
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics