Home About Browse Search
Svenska


Rodhe, Ebba, 2018. Stress hos katter i samband med veterinärbesök på ackrediterade kattvänliga kliniker i Sverige : en enkät- och litteraturstudie ur ett etologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
640kB

Abstract

Abstract
Visiting the veterinary clinic is a stressful experience for many cats. In an effort to reduce stress associated with veterinary visits, scientists from International Society of Feline Medicine have created a concept called cat-friendly clinics. The accreditation programme has spread worldwide during the recent years, yet there is a lack of research on its efficacy. This study presents a review of current research related to the criteria and two surveys collecting opinions and experiences of cat-owners and veterinary staff from 14 cat friendly clinics in Sweden. Although few people responded to the surveys, results indicate that most cats experience stress on arrival to the clinic and in the waiting room. Cat-owners reported that most cats are stressed during examination and handling, however most veterinary staff reported this to be uncommon and that cat-friendly handling techniques has led to fewer cats being stressed. Regarding the criteria, some are well documented to reduce feline stress but further research is needed to fully explore the impact of cat-friendly clinic requirements. Both cat owners and veterinary staff wish for more knowledge on how cat owners can prepare or train cats for veterinary visits in order to reduce stress. However, the results should be interpreted carefully due to the low number of respondents. As this is a fairly new concept in feline veterinary care, more research is needed to assess the impact of cat-friendly clinic requirements on cat stress.

,

Populärvetenskaplig sammanfattning
Katten är ett av de vanligaste sällskapsdjuren i Sverige idag. De flesta måste någon gång besöka veterinären, men kattägare har rapporterat att veterinärbesök orsakar stress hos de flesta katter. I ett försök att minska stress hos katter i samband med veterinärbesök togs ett ackrediteringsprogram fram för att göra kliniker mer kattvänliga. Via detta program kan kliniker uppfylla ett antal kriterier och därefter ackrediteras som kattvänliga på tre olika nivåer: brons, silver och guld. I Sverige finns i dagsläget 20 kliniker på guld- eller silvernivå, men tyvärr inga studier som undersökt vilken effekt dessa anpassningar har på katters stressnivå vid veterinärbesök. Syftet med denna studie var att studera kriterierna för kattvänliga kliniker och undersöka om dessa åtgärder minskar stress hos katter i samband med veterinärbesök samt identifiera eventuella förbättringsområden. Kriterierna granskades mot aktuell forskning för att undersöka om det finns stöd för de åtgärder som krävs i samband med ackreditering. Dessutom utfördes två enkätstudier, en riktad till kattägare och en riktad till klinikpersonal, i syfte att ta reda på hur de båda grupperna upplever katters stressnivå i samband med besök på kattvänliga kliniker. Båda enkäterna skickades ut till samtliga ackrediterade kattvänliga kliniker i Sverige.
Resultaten visar att de flesta katter är stressade redan i samband med resan eller vid ankomst till kliniken, vilket stämmer överens med vad tidigare forskning visat. På kattvänliga kliniker måste kattpatienter hållas separat från hundar, både i väntrum och på vårdavdelning. Detta tycks, enligt tidigare forskning och denna studies enkätresultat, ha positiv effekt på katters stressnivå. Vid undersökning bör personal hantera katter utan att använda tvång, eftersom det kan orsaka stress hos katter. Även detta stöds i forskning och av personalenkäten i denna studie, däremot bedömde de flesta kattägare katterna som stressade i samband med hantering. Det finns flera områden som har potential att utvecklas enligt enkätresultaten. Det som framför allt efterfrågas är att kattägare ska få mer information om hur de kan träna eller förbereda sin katt inför veterinärbesök. I kriterierna för kattvänliga kliniker framgår att personal ska ge kattägare råd och tips om hur de kan transportera sin katt till kliniken så stressfritt som möjligt, men detta tycks inte vara tillräckligt att döma av enkätresultaten. Ett förslag på förbättring är att kriterierna utökas till att ställa krav på personalens kunskap inom kattetologi för att ge personalen verktyg att ge vetenskapligt baserade råd om hur kattägarna kan hjälpa sin katt på bästa sätt. På grund av låg svarsfrekvens var det inte möjligt att göra någon statistisk analys av enkätsvaren, och resultaten bör tolkas med försiktighet. Studien kan istället ses som en pilotstudie till vidare forskning inom området.

Main title:Stress hos katter i samband med veterinärbesök på ackrediterade kattvänliga kliniker i Sverige
Subtitle:en enkät- och litteraturstudie ur ett etologiskt perspektiv
Authors:Rodhe, Ebba
Supervisor:Lindqvist, Christina
Examiner:Rehn, Therese
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:745
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:katt, stress, veterinär, klinik, kattvänlig
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9657
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9657
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2018 14:19
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics