Home About Browse Search
Svenska


Kanger, Sally, 2018. Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
393kB

Abstract

Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). ErM är vanligt i jordar med låga pH-värden, höga kol/kväve kvoter och långsam eller ingen nitrifikation. Det finns en stor genetisk variation bland de svampar som bildar ericoid mykorrhiza. Denna mångfald håller fortfarande på att studeras.

Koloniseringen av mykorrhiza påverkas av flera faktorer. Regn och luft förorenat med ammonium och ammoniumsulfat har en negativ effekt på mykorrhiza. Några vanliga besprutningsmedel mot diverse svampsjukdomar, propiconazole och azoxystrobin, visade sig inte påverka mykorrhiza negativt. ErM påverkar förmågan att ta upp näring hos tranbär och andra växter inom samma familj. ErM ger också en viss resistens mot metallföroreningar i jorden samt mot svamppatogenerna Phytophthora spp. och Pythium spp.

,

American cranberry (Vaccinium macrocarpon) is a common commercially grown berry that has potential to be cultivated to a larger extent in Sweden. It’s roots frequently form symbiosis with special fungi in the soil, a symbiosis called ericoid mycorrhiza (ErM). ErM is common in soils with low pH values, high carbon/nitrogen ratio and slow or no ongoing nitrification. There are large genetic variations within the fungi who form ericoid mycorrhiza. This diversity is still being studied.

The colonization of mycorrhiza is affected by several factors. Rain and air contaminated with ammonium and ammonium sulfate has a negative effect on mycorrhiza. Some common fungicides, propiconazole and azoxystrobin, did not appear to affect mycorrhiza negatively. ErM affects the ability to obtain nutrition in cranberry and other plants within the same family. ErM also gives a certain resistance against metal contaminations in the soil as well as against the fungal pathogens Phytophthora spp. and Pythium spp.

Main title:Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär
Authors:Kanger, Sally
Supervisor:Caspersen, Siri
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ericoid mykorrhiza, amerikanska tranbär, Vaccinium macrocarpon, näringsupptag, resistens mot sjukdomar, resistens mot metallföroreningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9649
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9649
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil biology
Language:Swedish
Deposited On:31 Jul 2018 14:05
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics