Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Maja, 2018. Att köpa sig tid : hur man kan minska tidsbristen i en småskalig grönsaksproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arbetet tar reda på vad som är mest lönsamt för att lösa tidsbristen i en småskalig grönsaksproduktion, investering av passande maskiner/redskap ställs mot mänsklig arbetskraft. Syftet är att ge odlare en vägledning i hur de kan lösa problemet ur ett ekonomiskt och tidsbesparande perspektiv. Ett företag studeras som case i arbetet för att i slutsatsen kunna få föreslagna förbättringsmöjligheter.

Det blir snabbt tydligt i arbetet att flera maskiner och redskap för den småskaliga odlingen finns ute på marknaden för att minska arbetsbörda och bespara tid, några mer kostsamma än andra. Det finns många olika redskap, ett för varje arbetsmoment istället för ett multi-redskap som kan användas för allt vilket bidrar till höga investeringskostnader. Alternativ som tas upp är modifiering av olika redskap och maskiner för att passa den enskilda odlingen. Det kräver lite uppfinningsrikedom men hjälp finns att få från andra odlare runt om i världen.

Att anställa mer personal är ett annat sätt att minska på tidsbristen. Det bidrar till mer ansvar för odlaren som anställer, personal kräver tid och pengar som man måste vara villig att ge. Att inte lägga tid på de anställda kan bidra till negativa konsekvenser. Det finns många olika varianter av arbetskraft att tillgå och detta arbete nämner några av dom, framförallt för visstidsanställning. Relativt billig arbetskraft nämns där man får vara beredd på kunskapsklyftor och osäkerhet vad gäller återkommande arbetare år efter år.

Det finns även förebyggande åtgärder och utvecklingsarbeten inom företaget som kan minska på tidsbristen. Man kan minska på ogrästrycket genom att göra ett gott förarbete på våren, exempel som tas upp är falsk såbädd. Det finns även ett utvecklingsprogram, Lean, som man kan implementera i sitt företag. Lean går ut på att effektivisera alla möjliga arbetsmoment och ta bort möjliga störmoment. På så vis ska man kunna få ut samma resultat, kanske bättre men med minskad insats.

Arbetet tar fram många olika förbättringsmöjligheter vad gäller tidsbrist i den småskaliga grönsaksproduktionen. Enligt resultatdelen är maskiner/redskap både fördelaktigt ur ett ekonomiskt och tidsbesparande perspektiv, dock utesluter inte det behovet av mänsklig arbetskraft.

,

This essay finds out the most profitable way to solve the time constraints in a small-scale vegetable production, human labor gets compared to equipment and machinery for the smallscale farm. The main purpose is to give farmers guidance on how to solve the problem from an economical and time-saving perspective. A farm is studied as a case to get suggestions for improvements in the end of the work.

Early in the work it becomes clear that there are many machines and tools to reduce the workload for the small-scale farm on the market, some more expensive than others. One of the problems are the many specialized tools for each work area, instead of one multifunctional tool. It contributes to high investment costs for the farmer. One alternative brought up is the possibility to remodel tools and machines to fit the individual farm. It requires some inventiveness but ideas and support is to be found from farmers around the world.

To hire more workers is one way of solving the time constraints. It contributes to more responsibility for the employer, more staff requires time and money that you must be willing to put in. If not, you can end up with negative consequences. Relatively cheap labor is being mentioned as an alternative, it can contribute to knowledge gaps and uncertainty in recurring workers year after year.

Other ways to reduce the time constraints is through preventive- and development work. For example, reduce the weed pressure with the stale seedbed technique. Lean is being brought up as a way to improve the company and increase the efficiency without adding more labor. The goal is to reduce the effort while maintaining the same results.

This essay brings out many ways for improvement when it comes to time constraints in the small-scale horticulture. According to the results machinery and tools are both beneficial from an economical and time-saving perspective, but they do not exclude the need for human labor.

Main title:Att köpa sig tid
Subtitle:hur man kan minska tidsbristen i en småskalig grönsaksproduktion
Authors:Johansson, Maja
Supervisor:Larsson, Jan and Ivarsson, David
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:småskalig odling, grönsaksproduktion, tidsbrist, lantbruksmaskiner, utökad personalstyrka, ogräsreglering, lean, skördearbete, effektivisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9648
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Crop husbandry
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:31 Jul 2018 12:09
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics