Home About Browse Search
Svenska


Johnson, Elin, 2018. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
352kB

Abstract

Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. Med hjälp av begrepp som brokers, governance och social tillit har materialet analyserats. Studien visar att civilsamhället är kärnan i genomförandet av kulturen på lokal nivå. Detta underlättas av att det finns en lokal samverkan mellan kommun och föreningsliv. En sådan samverkan möjliggörs av att det finns en tydlig rollfördelning, där kommunen har rollen som stödjare och civilsamhället rollen som genomförare av satsningar på kultur. För att det ska fungera i praktiken krävs det social tillit och personer som förmedlar resurser och information mellan civil och offentlig sektor. Som en liten landsbygdskommun skapar den geografiska platsen särskilda förutsättningar för skapandet av kultur. Det krävs ett brett samarbete för att kunna förverkliga idéer, ett samarbete som bidrar till att bredda både bilden av och innehållet i kulturen. Den platsbundna gemenskapen som återspeglas i det ideella engagemanget blir till en fördel för organiseringen av kulturen. Kulturen kan även fungera som en förmedlare av mötesplatser på en plats där både befolkning och samhällsservice har minskat, och med dem även de naturliga mötesplatserna. Civilsamhällets roll som genomförare av kulturen riskerar emellertid att kulturaktiviteter främst skapas i bygder där det redan finns eldsjälar och ett aktivt föreningsliv. Studieförbund såsom ABF:s lokalkontor i Bräcke spelar där en viktig roll i att skapa aktivitet och sociala mötesplatser i såväl tätorterna som i de mindre byarna.

,

How is culture created in rural areas? Which role does the society play for the cultural life in local communities? These are the main questions for this bachelor thesis in rural development. The study is carried out through a qualitative interview study with actors with different roles in the local cultural life in the municipality Bräcke, located in the region Jämtland in the northern parts of Sweden. With concepts such as brokers, governance and social trust, the empirical material has been analyzed. The study has shown that the civil society plays a crucial part for a realization of a locally based culture life. This is facilitated by a local collaboration between the civil society and the public sector. Such a collaboration is enabled by a clear separation of roles, where the municipality has the role to support and civil society the role to realize culture activities in practice. Further enabling factors for this collaboration is a social trust and the existence of brokers that pass on resources and information between the public sector and the civil society. As a small municipality in the rural areas in Sweden, there are certain context-based conditions for the realization of culture activities. A broad collaboration is required to put ideas into reality. This collaboration contributes to broaden up the traditional definition such as the content of culture. The locationbased community in the civil society is beneficial for the organization of culture activities on a local scale. The culture activities have the potential to work as mediators of meeting places in rural areas, since a decrease of population as well as public services has resulted in fewer local arenas for social interaction. With civil society as the key player of the realization of culture activities, there is a risk that culture activities only will be realized in areas where it already exists active civil society organizations. Adult educational association (studieförbund) such as ABF´s local office in Bräcke municipality, plays an important role in order to create and support activities and social gathering in the centers as well as in the small villages.

Main title:Kultur och landsbygd
Subtitle:civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv
Authors:Johnson, Elin
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:civilsamhälle, kultur, social tillit, kommun, samverkan, mellanhänder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9644
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2018 10:31
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page