Home About Browse Search
Svenska


Hellgren, Josefin, 2018. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder till hund : en undersökning av färskfoder innehållande kött och slaktbiprodukter från idisslare tillgängligt på den svenska marknaden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
523kB

Abstract

Raw food diets, a type of animal feed that have not been preserved prior to freezing or cooling, have increased in popularity. The advocates mean that it is more natural to feed dogs diets containing raw ingredients only, compared with heat treated dog food. It has been claimed that this feeding regimen comes with a lot of positive effects, but the opinions in the subject differ. Previous studies have detected potential pathogenic bacteria in different raw food diets and they have also shown that the presence of these bacteria is greater in raw food diets compared to heat treated dog food. A raw food diet is also a risk factor for the dog to shed zoonotic bacteria in its feces. The aim of this studie was to investigate presence of selected bacteria in raw food diets for dogs, containing meat and offal from ruminants. The more specific aim was thus to investigate presence of Campylobacter spp., Salmonella spp., Clostridium perfringens and Enterobacteriaceae to estimate the hygienic quality of raw dog food and the risk for the food to be a source of zoonotic bacteria.

Raw dog foods were bought from seven shops in the area of Uppsala and Stockholm, Sweden, and were produced by nine differente manufacturers. Fresh, frozen feed containing meat and/or offal from ruminants intended for dogs were included in the study. The meat in the feed originated from Sweden, Norway, Great Britain, Finland and Germany. A total of 30 samples were analysed regarding the presence of Enterobacteriaceae, C. perfringens, Campylobacter spp. and Salmonella spp. according to the standardized methods Nordisk Metodkommitté för Livsmedel (NMKL) and International Organization for Standardization (ISO).

Enterobacteriaceae was present in all samples in number of log 1,6 Colony Forming Units (CFU)/gram up to log 6,4 CFU/gram, with the mean value of 3,8 CFU/gram. Clostridium perfringens was found in eight specimens (27 %). The quantity of C. perfringens ranged from log 0,8 CFU/gram to log 4,0 CFU/gram, with the average of log 2,1 CFU/gram. Salmonella spp. was found in three samples (10 %) with the origin of Sweden and Germany. They were identified as Salmonella enterica subsp. enterica serovar Rissen, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium var. monophasic and Salmonella enterica subsp. enterica serovar Leeuwarden. Campylobacter coli was identified in one sample with the origin of Finland.

The result in this studie has confirmed the microbiological risk that previously has been established with raw food diets. It is important to be aware of the risks to be able to minimize them. The benefits that has been proposed with this type of dog food has not been investigated in this studie, but scientific studies that confirm these positive effects are limited. Further studies in the subject are needed to be able to judge wether or not the benefits outweigh the risks.

,

Färskfoder, foder som inte genomgått någon konservering innan kylning eller frysning, har på senare tid ökat i popularitet. Förespråkare menar att det är mer naturligt att utfodra sin hund med en diet bestående av råa ingredienser och de hävdar att det leder till en rad positiva effekter. Det råder dock delade meningar om fodrets för- och nackdelar. Tidigare studier har påvisat en rad potentiellt patogena bakterier i färskfoder och har visat att förekomsten av dessa är större i färskfoder jämfört med värmebehandlat foder. Färskfoder är också en riskfaktor för att hunden ska utsöndra zoonotiska bakterier i avföringen. Syftet med studien var att undersöka färskfoder innehållande kött och slaktbiprodukter från idisslare, avsett för hund, genom analys avseende förekomst av Campylobacter spp., Salmonella spp., Clostridium perfringens och Enterobacteriaceae. Avsikten var att på så sätt kunna bedöma den hygieniska kvaliteten och risken att färskfoder skulle utgöra en källa för zoonotiska bakterier.

Färskfoder köptes från sju olika butiker i Uppsala- och Stockholmsregionen från nio olika tillverkare med råvaruursprung från Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland. Färskfodret som inkluderades i studien var fruset foder avsett för hundar och innehöll kött och/eller slaktbiprodukter från idisslare som en av ingredienserna. Totalt 30 prov analyserades gällande förekomst av Enterobacteriaceae, C. perfringens, Campylobacter spp. och Salmonella spp. enligt de standardiserade metoderna Nordisk Metodkommitté för Livsmedel (NMKL) och International Organization for Standardization (ISO).

Enterobacteriaceae påvisades i samtliga analyserade prov med en variation från log 1,6 Colony Forming Units (CFU)/gram till log 6,4 CFU/gram, med ett medelvärde på log 3,8 CFU/gram. Clostridium perfringens påvisades i åtta prov (27 %). Mängden bakterier varierade från log 0,8 CFU/gram till log 4,0 CFU/gram, med ett medelvärde på log 2,1 CFU/gram. Salmonella spp. isolerades från tre foderprov (10 %) med ursprung från Sverige och Tyskland. De typades Salmonella enterica subsp. enterica serovar Rissen, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium var. monofasisk och Salmonella enterica subsp. enterica serovar Leeuwarden. Campylobacter coli påvisades i ett prov med ursprung från Finland.

Resultatet i denna studie har belyst och bekräftat den mikrobiologiska risken som tidigare kunnat kopplas till färskfoder. Det är viktigt att känna till de potentiella riskerna för att förstå hur de kan minimeras. Fördelarna som sägs kunna uppnås med denna typ av utfodring förnekas inte, men vetenskapliga studier som bekräftar färskfodrets positiva effekter är begränsade. Ytterligare studier i ämnet behövs för att på så vis kunna bedöma om fördelarna överväger riskerna.

Main title:Förekomst av specifika bakterier i färskfoder till hund
Subtitle:en undersökning av färskfoder innehållande kött och slaktbiprodukter från idisslare tillgängligt på den svenska marknaden
Authors:Hellgren, Josefin
Supervisor:Hansson, Ingrid and Wikström, Camilla and Fernström, Lise-Lotte
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2018:30
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:färskfoder, hund, idisslare, Salmonella, Enterobacteriaceae, Campylobacter, Clostridium perfringens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9516
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2018 08:54
Metadata Last Modified:19 Apr 2019 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics