Home About Browse Search
Svenska


Leijon Cedermark, Marie and Nyberg, Hanna, 2018. Entreprenörskap i hästföretag : en värdeskapande process. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Entrepreneurship is a part of society’s development. According to the Swedish curriculum for the compulsory school this enterprising and innovative mindset shall be fostered by developing the student’s entrepreneurial competences, such as responsibility and willingness to take action. Earlier studies have suggested that competences that are characteristic to an entrepreneur should be developed through the process of start-up and running of an enterprise. Although, the current view on entrepreneurship is that the entrepreneur and the enterprise of his or hers is affected by the context surrounding it. Such a view of entrepreneurship implies that entrepreneurial competences is in fact developed through the interactions between the entrepreneur and the context. In order to understand the elements included in the process of developing entrepreneurial competences, an understanding of the value creating process must be developed.
This study aims to understand the value creation process in an enterprise with riding education. This type of enterprise contains education and learning and is furthermore noticed for developing leadership skills, which in the entrepreneurial field is associated with entrepreneurial competences. The interviewed business-managers have got a long experience from their line of business and of education, which is seen as an essential criterion in order to highlight crucial elements in the enterprise that promotes learning. The manager’s stories about their enterprise is analyzed from a theoretical model, which is constructed by an aim to understand how the process of learning integrates with the entrepreneurial process.
The results of this study present that values created in this kind of enterprise has been identified as entrepreneurial competences such as emotional intelligence and the willingness to take action. An important element in the value creation process is the entrepreneur’s ability to identify and act by the needs of different individuals. Through the interviews, we approach an understanding of the value creation process in an enterprise with riding education.

,

Entreprenörskap är en del av samhällets utveckling. Enligt skolverkets läroplan ska detta företagande och innovationstänkande främjas genom att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor, såsom ansvarstagande och handlingskraft. Tidigare studier föreslår att utmärkande förmågor hos en entreprenör bör vara utvecklade i samband med processen av att starta och driva företag. Den aktuella synen på entreprenörskap är dock att entreprenören och dennes företag påverkas av omgivningen. Ett sådant perspektiv antyder att entreprenöriella förmågor bör vara utvecklade genom entreprenörens och omgivningens interaktioner. För att förstå vilka faktorer som främjar utveckling av entreprenöriella förmågor krävs därmed en förståelse för interaktionens värdeskapande process.
Denna uppsats syftar till att utveckla förståelse för den värdeskapande processen i företag med ridutbildning. Avgränsningen har valts eftersom en sådan typ av verksamhet involverar utbildning och lärande. Det är vidare en verksamhetstyp som är uppmärksammad för att utveckla ledarskapsförmågor, vilka i entreprenörskapsfältet förknippas med entreprenöriella förmågor. Djupintervjuer har utförts med företagare vilka har lång erfarenhet av hästnäringen. Lång erfarenhet anses vara nödvändigt för att kunna beskriva hur de förhåller sig till lärande i deras verksamhet. Företagarnas berättelser analyseras utifrån en teoretisk modell, vilken är framtagen för att förstå hur lärandeprocessen integrerar med den entreprenöriella processen.
Arbetets resultat visar att värden som skapas innefattar utvecklingen av förmågor, såsom emotionell intelligens och handlingskraft. Den mest centrala förutsättningen för värdeskapande är entreprenörens förmåga att se och agera utefter olika individers behov. Genom utförda intervjuer närmar vi oss en förståelse för värdeskapande i företag med ridutbildning.

Main title:Entreprenörskap i hästföretag
Subtitle:en värdeskapande process
Authors:Leijon Cedermark, Marie and Nyberg, Hanna
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1139
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:värdeskapande, entreprenörskap, kontext, social resurs, human resurs, ridutbildning, lärande, interaktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9538
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9538
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 10:51
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page