Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Cristopher, 2018. Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
827kB

Abstract

The awareness of sustainable development challenges is growing. Companies are important players in society's development and in order to follow that development, action towards more sustainable business practises is required. Forests are important to the environment, and the forestry industry is largely influenced by society's demands for social, environmental and economic sustainability. In order to strengthen the reliability of sustainability efforts, many forest owners join environmental certification organizations to get their forests certified. The purpose of forest certification is to create a reliable link between consumer and forest product, that proves the product is produced responsibly in terms of social and environmental aspects.
The most commonly used certifications in Sweden are Forest Stewardship Council (FSC) and the Program for Endorcement of Forest Certification (PEFC).

Forest Stewardship Council (FSC) and Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC) are the most common forest certification in Sweden.

Three of the four major forest owners' associations, Norra skogsägarna, Norrskog and Mellanskog do not promote FSC. Many of the small forest owners are instead attracted to the other certification scheme of PEFC. This study aims at investigating the actual and perceived barriers for private small forest owners to join FSC.

This is a case study which is a suitable method used to gain a greater understanding of this specific phenomenon. In order to identify potential barriers, umbrella organizations that offer PEFC were selected as the unit of analyzis, the certification organizations were also interviewed.

The result shows that there is great awareness of social, environmental and economic sustainability. On the other hand, there is a certain difference between the views held by forest owners and representatives of certification organizations, which suggests that the perspectives differ depending on which organization one represents. The FSC and PEFC standards differ slightly, which may be a reason why small forest owners are looking for PEFC to a greater extent. The differences however are actually not that great any more, the standards of FSC and PEFC have become very similar. The differences are rather how the organizations are built up where the FSC is a top-down organization while the PEFC has more of a bottom-up structure. Regardless of certification schemes, forest owners find it costly and time consuming to be certified. The most prevalent obstacle to joining FSC is the fear that the standard develops too far away from the small forest owners' interests. The discussion focuses on what this means for the purpose of certification.

,

Miljömedvetenhet i samhället ökar. Företag är viktiga aktörer i samhällets hållbara utveckling och för att följa den utvecklingen krävs åtgärder. Skogen är viktig för miljön och skogsnäringen påverkas i allra högsta grad av samhällets krav på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att stärka tillförlitligheten på hållbarhetsarbetet ansluter sig många skogsägare till certifieringsorganisationer för att få skogsprodukterna certifierade. Syftet med skogscertifieringen är att skapa en pålitlig koppling mellan konsument och skogsprodukt, att produkten produceras på ett ansvarsfullt sätt när det gäller sociala och miljömässiga aspekter. Forest Stewardship Council (FSC) och Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC) är de vanligaste skogscertifieringarna i Sverige.

Tre av de fyra stora skogsägarföreningarna I Sverige främjar inte FSC. Många av de små skogsägarna attraheras istället till den andra certifieringen, PEFC. Studien syftar till att undersöka vilka hinder som finns eller är förutfattade för att ansluta sig till FSC. Detta studeras genom en fallstudie, en passande metod att använda för att få större förståelse om ett specifikt fenomen. För att identifiera potentiella hinder valdes paraplyorganisationerna som erbjuder PEFC som analysenhet, certifieringsorganisationerna intervjuades också.

Resultatet visar att det finns stor medvetenhet om den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Däremot framgår viss skillnad mellan skogsägarna och certifieringsorganisationerna om varför man certifierar sig, vilket tyder på perspektivskillnader som kan behöva överbyggas för nå större förståelse för varandras arbete. FSC och PEFC:s standarder skiljer sig något vilket kan vara en anledning till varför små skogsägare söker sig till PEFC i större utsträckning. Oavsett certifiering upplever skogsägarna att det är kostsamt och tidskrävande. Det mest omfattande förutfattade hindret för att ansluta sig till FSC är rädslan för att standarden utvecklas för långt ifrån små skogsägares verklighet. Diskussionen fokuserar på vad detta innebär för synen på certifieringen.

Main title:Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden
Authors:Johansson, Cristopher
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:201
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:certification, certifiering, FSC, kvalitativ, PEFC, qualitative
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9498
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:05 Jul 2018 13:11
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics