Home About Browse Search
Svenska


Hesselgren Larsson, Anja, 2010. Hur människor uppfattar och påverkas av färgsättning i stadsrummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
405kB

Abstract

Hur upplever människor olika färger? Påverkas människan av
omgivningens färgsättning? Kan färgteorier vara till hjälp vid
färgsättning av ett stadsrum?

Utifrån främst litteraturstudier beskriver den här
kandidatuppsatsen hur vi under 1900-talet har färgsatt fasader i
städerna i Sverige, och hur människor utifrån teorier och
undersökningar tros uppleva och påverkas av färgsättningen i
stadsrummet. Sven Hesselgren har fått ta upp stor del av arbetet då
han forskat mycket om färgperception och gjort en färgatlas utifrån
människors upplevelse av färg.

Färgsättning i staden måste ta hänsyn till en mängd olika
faktorer. Genom att titta på hur staden har förändrats det senaste
århundradet kan vi medvetet välja om vi vill ta hänsyn till och skapa
en färgsättning som samarbetar med, eller motarbetar omgivningens
stiltypiska byggnader och dess färgsättning. Vissa färger kan ge en
behaglig helhetsbild och trivsamhet i stadsrummet medan andra
färger utmärker sig och skapar en stor komplexitet. Men det är inte
den enskilda färgen som människan upplever i ett stadsrum, utan det
är färgen i förhållande till dess omgivande färger och byggnadstyper.
Detta spelar in om färgen passar in i omgivningen och på så vis
smälter in i den, eller inte passar in i omgivningen och därför
utmärker sig från den. En färgs upplevda kulör påverkas av färgerna
runt om den, då komplementfärger förstärker varandra medan andra
färger kan försvaga eller förändra varandras upplevda kulör. En och
samma kulör kan även upplevas på olika sätt då den uttrycker sig i
olika nyanser. Dessutom kan upplevelsen av kulören ändras
beroende på i vilket material den finns, eller på vilket sätt den är
framställd. Människor kan även påverkas rent fysiskt av olika färger,
genom ökad eller minskad hjärnaktivitet och hjärtpuls.

Målet och syftet har varit att fördjupa mina kunskaper inom
färgsättning för att kunna applicera kunskaperna på framtida
formgivning. Jag menar på att man inte blint kan utgå från teorierna
som tas upp i arbetet för att skapa det perfekt färgsatta stadsrummet.
Men inspiration kan hämtas från dem, och från andra teorier, för att
kunna skapa sig en egen teori om vad som fungerar och inte fungerar
i olika typer av stadsrum.

Main title:Hur människor uppfattar och påverkas av färgsättning i stadsrummet
Authors:Hesselgren Larsson, Anja
Supervisor:Pålsdottir, Anna-Maria
Examiner:Gustafsson, Pär
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:färger, färgperception, färgteorier, färgsättning, fasadfärger, kulörer, stilepoker, stadsrum, Sven Hesselgren, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-244
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
History
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2010 09:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics