Home About Browse Search
Svenska


Bergquist, Love, 2018. Egenskaper hos odlingssubstrat av biokol, komposterad bark och torv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Torv används idag i stor utsträckning som odlingssubstrat inom många typer av hortikulturell produktion. På grund av den påverkan som torvutvinningen har på miljön så finns det incitament att försöka hitta ett lämpligt substitut som helt eller delvis kan ersätta torv. Försök att ersätta torv inom växtproduktion har utförts förut men på grund av torvens goda fysikaliska och kemiska egenskaper så är det svårt att hitta ett alternativ som uppnår samma lämplighet och funktionalitet. Biokol består av organiskt material som blivit torrdestillerat i en väldigt syrefattig miljö (pyrolyserat) och har tidigare blivit tillskrivet vissa goda egenskaper som jordförbättrare eller substratkomponent. Då egenskaperna hos biokol kan skilja sig väldigt mycket beroende på utgångsmaterial och pyrolysförhållanden så bör egenskaperna inte generaliseras utan istället undersökas hos olika specifika biokol. Vidare uppstår olika effekter utifrån vilken typ av jord eller substrat som biokolet blandas med.

I detta försök undersöktes de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos biokol blandat med komposterad bark och låghumifierad torv i olika proportioner. Blandningarnas egenskaper undersöktes före, under och efter en period av regelbunden bevattning för att utläsa eventuella förändringar. Utifrån resultaten av testerna drogs slutsatsen att blandningarna har potential att fungera som lämpligt substitut till torv som odlingssubstrat.

,

Sphagnum peat is currently used widely in many areas of horticultural production. Due to the impact of peat extraction on the environment there are incentives to try and find a suitable substitute which entirely or partly can replace peat. Previous efforts to find a substitute that possesses the same adequacy and functionality of peat has been made difficult due to the excellent physical and chemical properties of peat. Biochar consists of organic material which has undergone thermal decomposition in an almost oxygen free environment (pyrolysis) and has been attributed with having suitable properties as a soil enhancer or growing media component. Because the properties of biochar varies depending on feedstock and conditions during pyrolysis, no generalization should be made about the properties of biochar. Instead, properties of specific biochars needs to be examined. Further, the effect of biochar mixed with other soil or media depends on the characteristics of the specific soil or medium.

In this paper, the physical and chemical properties of biochar mixed with composted bark and peat at different proportions were examined. Tests were made before, during and after a period of regular irrigation to observe any variation of properties. The conclusion were drawn from the results of the tests that the mixes have potential as suitable substitutes for peat as growing substrates.

Main title:Egenskaper hos odlingssubstrat av biokol, komposterad bark och torv
Authors:Bergquist, Love
Supervisor:Asp, Håkan
Examiner:Caspersen, Siri
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biokol, torvsubstitut, odlingssubstrat, fysikaliska egenskaper, kemiska egenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9436
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9436
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2018 13:15
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics