Home About Browse Search
Svenska


Enberg, Jonny, 2010. Utnyttjande av solvärme för att värma tappvarmvatten i projekt Betesgatan 6, Borlänge. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Med anledning av ökande energipriser och ökande krav på sänkta utsläppsnivåer av
växthusgaser försöker man världen över minska användandet av fossila bränslen och öka
användandet av förnybara energikällor. Solen är en av dessa energikällor. Solen som
energikälla har potential att förse oss med all den energi vi förbrukar på jorden och mer där
till. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten att utnyttja solvärme för att värma
tappvarmvattnet i en fastighet tillhörande det kommunala bostadsföretaget AB Stora
Tunabyggen i Borlänge. Fastigheten som byggdes under miljonprogrammet genomgår nu en
större renovering och beställaren har uttryckt ett intresse för solvärme. Målet för studien var
att beräkna hur stor mängd energi man kan utvinna med solfångare samt att beräkna
kostnaden för en investering i solvärme. För att dimensionera solvärmeanläggningen har olika
indata använts. Dessa indata är solfångarnas verkningsgrad, deras lutning, den geografiska
placeringen av dem och deras orientering. Prisuppgifter har hämtats hos olika försäljare av
solvärmekomponenter. För att bedöma investeringen har investeringskalkyler av olika slag
gjorts där en investering i solvärme jämförs med kostnaden av att, som i dagsläget, värma allt
tappvarmvatten med fjärrvärme. Resultaten visar att utnyttjandet av solenergi är möjligt och
att den föreslagna investeringen var lönsam utifrån 2010 års prisnivåer.

Main title:Utnyttjande av solvärme för att värma tappvarmvatten i projekt Betesgatan 6, Borlänge
Authors:Enberg, Jonny
Supervisor:Nimmermark, Sven
Examiner:Nilsson, Christer
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:solenergi, solvärme, byggteknik, solfångare, energi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-245
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-245
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2010 11:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page