Home About Browse Search
Svenska


Luther, Annika, 2018. Optimeringsmodell för sågverksindustrins logistikval vid export : en fallstudie av SCA Rundviks export till USA. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sverige är ett exportberoende land. Den hårda konkurrensen som råder globalt gör att företag ständigt behöver sträva mot att minimera kostnader och öka sin konkurrenskraft. Sågverksindustrin har betydligt större transportkostnader i relation till slutproduktens värde än många andra branscher. Därför är det en viktig kostnadspost att hålla låg. Syftet med detta arbete är att utveckla en beslutsmodell för sågverksindustrin. Modellen ska kunna användas för planering av exportlogistik, i synnerhet kring val av hur volymer ska fördelas på olika hamnar och marknader, samt vilka hamnar som ska försörja vilka marknader (ruttval). Modellen är främst tänkt för företag inom sågverksbranschen, samt andra branscher som använder likande transportförutsättningar. Beslutsunderlaget kan användas för att öka vinstnettot och därmed också konkurrenskraften. Studien är delad i två faser. Första delen beskriver hur datainsamling och kalkylering av logistikkostnader gick till. Därefter redovisas resultat från optimering av ruttval baserade på de förutsättningar som gavs i första delen. Sju simuleringar utförs med variablerna antal hamnar och marknader. Simuleringarna baseras på fakta från ett fallföretag (SCA). Resultaten visar bland annat att det inte bara är geografiska avstånd som spelar roll för val av optimal logistiklösning, även val av sjötransport (bulkfartyg respektive container) kan avgöra vad som blir lönsammast. Resultatet från simuleringarna på fallföretaget visar på möjlighet till förbättrat netto i flera olika scenarier. Naturligtvis finns parametrar utanför modellen som måste tas hänsyn till innan några beslut tas.

,

Sweden is dependent on export income. Due to the tough global competition, the companies need to constantly increase their competitiveness. The transport costs for the sawmill industry constitutes a larger part of the total value of the goods, compared to many other industries. Therefore, it is important to optimize logistical costs in the sawmill business. The objective of this study is to make a model for logistic decision-making for the sawmill industry. Focus will be on distribution of volumes to different ports and markets (choice of route). The model can also be used by other industries with similar good and transport presumptions. The purpose of this model is to optimize logistical decisions in order to increase net profits and consequently companies´ competitiveness. The study is divided in two parts. The first part deals with data collection and calculation, it is described in the method chapter. In the second part, results from the optimization of the choice of route are presented. The optimization is applied on a case company and includes seven simulations with different numbers of ports and markets. The result from these simulations shows among other things that it is not just the geographical distance which matters, but also the cost of the maritime transport can be crucial (brake-bulk verses container). Due to the simulations, the case company has several opportunities to improve their profit by changing their choice of logistic solution. Of course, there are other parameters to take into consideration before new decisions can be made.

Main title:Optimeringsmodell för sågverksindustrins logistikval vid export
Subtitle:en fallstudie av SCA Rundviks export till USA
Authors:Luther, Annika
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:200
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:hamnar, linjärprogrammering, marknader, sjötransport, virke
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9325
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9325
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 May 2018 13:50
Metadata Last Modified:09 Feb 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page