Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Elin and Läggeberger, Magdalena, 2010. Avel för att uppnå ökad livslängd och hög livstidsproduktion hos mjölkkor. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De senaste 50 åren har man strävat efter att förbättra effektiviteten i mjölkproduktionen
genom att genetiskt selektera för ökad mjölkmängd. Under den här tiden har
mjölkavkastningen per ko mer än fördubblats. Detta har medfört fertilitets- och
hälsoproblem samt en minskande livslängd hos de moderna mjölkkorna. För att få
lönsamhet i mjölkproduktionen krävs det att mjölkkon stannar kvar länge i besättningen.
Kunskapen om vilka faktorer som gör att kon får en lång livslängd och hög produktion
kan man använda i sitt avelsarbete för att förbättra hållbarheten på sina mjölkkor.
Informationen om livslängd är ej tillgänglig på unga djur eftersom det är en egenskap
som uttrycks sent i livet. Detta gör att en säker avelsvärdering för den egenskapen
fördröjs. Den förväntade arvbarheten för livslängd är relativt låg och det är därför svårt
att göra genetiska förbättringar i besättningen för denna egenskap. Utvärdering av
information om den genetiska, direkta livslängden från antalet utslagna kor bör därför
kombineras med indirekt information som baseras på exteriöra och funktionella
egenskaper som har ett samband med förväntad livslängd. De exteriöra och funktionella
egenskaperna registreras relativt tidigt i livet, oftast under första laktationen och har en
större arvbarhet än livslängd vilket gör urvalet mer effektivt. Man kan därmed använda
sig av data från djur som fortfarande är i livet vilket förkortar generationsintervallet. I
vår litteraturstudie har vi sammanställt resultat från undersökningar från flera olika
länder för att se vilka exteriöra och funktionella egenskaper som påverkar livslängden.
Vi har använt avelsvärden som är beräknade av NAV (Nordisk avelsvärdering) för att
titta på samband mellan olika avelsvärden och överlevandetal. Vi har även använt oss av
material från Svensk Mjölks kokontroll för att se vilka egenskaper som har samband
med de svenska kornas överlevnad. Ur kokontrollen har vi även hämtat uppgifter om kor
som under sin livslängd producerat 100 000 kg ECM eller mer, för att se om det finns
skillnad i överlevnad för produktion, ras, härstamning, inkalvningsålder,
besättningsstorlek och olika inhysningssystem och jämfört dessa resultat med medelkon
i Sverige. Exteriöra egenskaper som visade på samband med livslängd var främst
juverdjup, främre juveranfästning och juverligament. Övriga exteriöra egenskaper som
ex. hasvinkel, korslutning, mjölktyp och fotvinkel hade också en viss påverkan på
överlevnaden, dock inte lika stor som juveregenskaperna. De funktionella egenskaper
som visade sig ha stor betydelse var fruktsamhet, juverhälsa och produktion.
Mjölkproduktionen är en väldigt viktig egenskap, men om man enbart fokuserar på detta
så försämras hälsa och fruktsamhet. Det är därför av största betydelse att man har en
jämn fördelning av de olika egenskaperna i avelsmålet om vi ska få en hållbar och
lönsam mjölkko.

Main title:Avel för att uppnå ökad livslängd och hög livstidsproduktion hos mjölkkor
Authors:Svensson, Elin and Läggeberger, Magdalena
Supervisor:Herlin, Anders and Stålhammar, Hans
Examiner:Swensson, Christian
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:livslängd, hållbarhet , överlevnad, mjölkkor, livstidsproduktion, exteriöra egenskaper, funktionella egenskaper, avel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-238
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-238
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2010 08:44
Metadata Last Modified:06 Dec 2013 07:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics