Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Martin and Hall Svensson, Arvid, 2017. Tork- och lagringskostnader i befintliga spannmålsanläggningar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att lagra spannmålen hemma på gården är något som många lantbrukare gör i hopp om att kunna sälja det till ett bättre pris senare på året. Att sälja spannmålen senare på året kan ge ett högre pris på 0,2 kr per kg spannmål. Tidigare studier av Westlin., et al (2002) har visat att man kan bygga en komplett anläggning för under 0,2 kr per kg spannmål. Detta kan då motivera en investering av en spannmålsanläggning hemma på gården. Kontakt togs med 8 stycken gårdar som hade investerat i en anläggning som inte var äldre än 10 år. Ett frågeformulär skickades ut där de fick skriva in kostnaderna som vi sen räknade om och sammanställde i tabeller.
Det vi kunde få fram i våran undersökning är att mobiltork i kombination med planlager är det billigaste alternativet. Det går att kombinera planlagring med mobiltorkning för en kostnad av 0,168 kr per kg spannmål. Detta är exklusive energiåtgång för torkprocessen. Silolagring kräver mindre arbete än planlager då det mesta sker med skruvar. Det är individuellt mellan gårdarna och vad just de har för förutsättningar som styr val av tork och lagring, som i sin tur påverkar den slutliga kostanden.
Vår slutsats:
•Mobiltork i kombination med planlager är det billigaste alternativet
•Gårdens förutsättningar har stor inverkan på val av system
•Större anläggningar blir billigare

,

Storing the grain at the farm is something that many farmers do, and they hope to sell the grain at a better price later on. Selling the grain later in the year can give a higher price of 0,2 kr per kg grain. Previous studies have shown that you can build a complete plant for less than 0.2 kr per kg grain. This can then justify an investment in a grain plant at the farm. We contacted 8 farms that we knew had invested in a plant, not older than 10 years. Then we sent out a questionnaire where they had to enter the costs that we later calculated and compiled in tables. What we found in our study is that the mobile dryer in combination with flatbeds is the cheapest option. It is possible to combine flatbeds with mobile drying for a cost of 0.168 kr per kg of grain. This is excluding energy usage for the drying process. Silo storage requires less work than flatbeds, since the grain are moved with augers. It is very individual between the farms and what conditions they have that control the choice of drying and storage, which in turn affects the final cost. Our conclusion:
•Mobile drying in combination with flatbeds is the cheapest option
•The conditions of the farm have a major impact on the choice of systems
•Larger facilities will be cheaper

Main title:Tork- och lagringskostnader i befintliga spannmålsanläggningar
Authors:Larsson, Martin and Hall Svensson, Arvid
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:lagring, kostnader, lönsamhet, torkning, hantering, tidsåtgång, investering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9265
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9265
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2018 11:48
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics