Home About Browse Search
Svenska


Ottosson, Karolina, 2017. Uppföjlning av SCA:s nya drivningsmetod "Skonsam Effektiv Drivning". First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Körskadeproblematiken inom skogsbruket har under flera år varit en prioriterad fråga. När körskador uppstår på skogsmarken på grund av drivning kan det ha oönskade effekter som t.ex. kvicksilverutlakning, tillväxtförluster och försämrade livsmiljöer för vattenlevande organismer. SCA har därför infört en ny metod för drivning, Skonsam Effektiv Drivning (SED), för att försöka minska uppkomsten av körskador. I denna studie har en uppföljning gjorts av denna metod. Syftet har varit att undersöka om andelen körning i sämre fuktighetsklasser (Blöt-Fuktig) har minskat vid SCA:s avverkningar mellan 2014 och 2016. I studien jämfördes GPS-loggning från skotare med en markfuktighetskarta för att undersöka hur stor andel av skotarnas körning som har skett i olika fuktighetsklasser. Detta har gjorts med hjälp av GPS-loggning från nio av SCA:s skotare och en markfuktighetskarta. Markfuktighetskartans pixelvärde (markfuktighetsklass) kopierades till GPS-punkterna och andelarna för varje fuktighetsklass räknades ut för resp. år.
Studien visar att andelen körning i sämre fuktighetsklasser minskat signifikant mellan år 2014 och 2016. Andelen körning i de sämre fuktighetsklasserna hade minskat från 5,3 % till 3,8 % för Blöt och från 5,1 % till 4,0 för Fuktig. Det finns dock en del osäkerheter i materialet som kan ha påverkat resultatet. Det är inte heller säkert att minskningen kan kopplas till just SED. För att säkerställa att resultatet är korrekt så behöver studier göras där GPS-loggningen är kontrollerad och hur stor andel av arealen varje fuktighetsklass står för på en trakt kan undersökas. För att säkerställa att metoden faktiskt gett effekt så behöver också inventeringar av antalet uppkomna körskador göras.

,

Soil- and ground damage due to logging is a problem for the forestry sector in Sweden. If damage occurs on the ground when logging it might have undesirable effects such as mercury leaching, growth loss and degradation of the habitat for aquatic organisms. SCA has introduced a new method for logging, Skonsam Effektiv Drivning (SED), to try to reduce the occurrence of soil-and ground damage due to logging. In this study, a follow-up was done on this method. The aim was to examine if the proportions of driving in inferior soil moisture areas (wet and damp) has decreased at SCA's final felling sites between 2014 and 2016. The study compared GPS- logging from forwarders with pixel values from a wet area map to see how the forwarders have driven in relation to the different soil moisture classes. The pixel value was copied to each GPS- point and proportions between the soil moisture classes was calculated for each year.
The study shows that the proportion of driving in inferior soil moisture classes decreased significant between 2014 and 2016. The proportion of driving in Wet areas has decreased from 5.3 % to 3.8 % and from 5.1 % to 4.0 % in Damp areas. However, there are some uncertainties in the study that may have affected the results. It is also not certain that the decrease can be linked to SED. To ensure that the result is correct, studies where the GPS-logging is controlled and information about the final felling sites are available has to be done. To ensure that SED actually have made a difference, field inventories of soil- and ground damage also has to be done.

Main title:Uppföjlning av SCA:s nya drivningsmetod "Skonsam Effektiv Drivning"
Authors:Ottosson, Karolina
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2017:23
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Markfuktighetskarta, GPS-loggning, Körskador, Drivning, Planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9264
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9264
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2018 09:38
Metadata Last Modified:28 Feb 2018 09:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics