Home About Browse Search
Svenska


Abade Smoginski, Ana Paula, 2017. Can we use optical sensors in highly turbid agricultural streams?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Optical sensors are advanced technology capable of monitoring water quality con-tinuously at high temporal resolution. Optical sensors are prone to errors when deployed in streams with high sediment content. Agricultural streams, with high and variable suspended sediment loads, can affect the performance of these instru-ments. This work aims to evaluate the capability of optical sensor measurements in highly turbid streams. The study was performed in an agricultural catchment with clay soils and high concentrations of phosphorus and sediments in stream, located in Långtora, Sweden. Sensor calibration and correction for temperature quenching effects were performed. Water samples were collected with an autosampler to be analyzed in a laboratory and the results were compared with the sensor measure-ments. Tryptophan-like fluorescence (TLF), chromophoric dissolved organic matter (CDOM), and turbidity were measured by the sensor. The results showed a strong similarity between laboratory and sensor results for TLF and turbidity. CDOM concentrations were similar apart from a linear trend present in the laboratory measurements but not sensor measurements. Additional data regarding sediment composition is presented to better understand dynamics of suspended and organic material in the stream.

,

Optiska sensorer är en avancerad teknik som kan mäta parametrar relaterade till vattenkvalitet under korta tidsintervaller. Vattendrag som passerar genom jordbruksområden och uppvisar höga koncentrationer av fosfor och sediment kan påverka optiska sensorers prestanda. Syftet med detta arbete är att utvärdera prestandan hos optiska sensorer i grumliga öppna diken. Studien genomfördes i ett dike med höga koncentrationer av fosfor och sediment belägen i ett jordbruksområde i Långtora, Sverige. Vattenprover samlades in med en automatisk uppsamlare, samtidigt som en optisk sensor registrerade data i diket. Vattenproverna analyserades sedan i ett laboratorium och jämfördes mot resultaten från sensorn. Mätvärden för bäckens grumlighet och koncentration av tryptofan visade stora likheter i de båda fallen. Resultaten av upplösta humusämnen visade också likhet i förhållande till koncentrationsförändringarna under experimentens gång, men laboratorieresultaten visade en linjär tillväxt som inte observerades av sensorn. Ytterligare information om sedimentets beståndsdelar presenteras för att bättre förstå förändringarna i humusämnen som finns i det öppna diket.

Main title:Can we use optical sensors in highly turbid agricultural streams?
Authors:Abade Smoginski, Ana Paula
Supervisor:Bieroza, Magdalena
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2017:19
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM010 Soil and Water Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:optical sensors, phosphorus and sediment losses, turbidity, organic matter, agricultural catchments
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9221
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9221
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Water resources and management
Pollution
Language:English
Deposited On:05 Feb 2018 12:18
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page