Home About Browse Search
Svenska


Bertholdson, Emelie, 2009. Planera för integration : med utgångspunkt i projektet Norra Sorgenfri. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
514kB

Abstract

Integration is a concept that is very topical in today's multicultural-cultural society. Integration means that everyone should have the same rights, opportunities and obligations to society, regardless of extraction. What counteract integration is segregation, which implies a distinction between different groups and where there exist an inequality between them. Segregation is widespread in Sweden today and the exclusion that it creates needs to be broken.
The aim of this paper is to examine if it is possible to promote integra-tion through physical planning. By studying government and municipal reports and publications, as well as other literature, I have tried to high-light the objectives and strategies that can be used to create a more equal society. To get a reality I have chosen to look at the plans for the Malmö area Norra Sorgenfri. Malmö has a large proportion of the population with foreign origin and have problems with segregation, where the division is mainly between the Eastern and Western parts of the city. The project of Norra Sorgenfri is meant to serve as a bridge between these two parts, a place where the entire population of Malmö can meet. By creating a district with a large variety of functions and experiences Malmö hope that North Sorgenfri will give the citizens of Malmö a common identity and pride.
Meetings are a red line through the integration process; by meeting the "other" in everyday life it will create an understanding and a sense of security. The possibilities for meetings across borders must be in-creased, whether in terms of jobs, in public places or in residential ar-eas.
It is important to recognize that integration is not about "we" and "them" but that we are a whole and that it requires efforts by all city residents to overcome segregation problems. Work must be done at multiple levels and over the borders, both horizontally and vertically.

,

Integration är ett begrepp som är mycket aktuellt i dagens multikultu-rella samhälle. Med integration menas att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter till samhället, oavsett härkomst. Vad som motverkar integrationen är segregation, vilket innebär en åtskillnad mellan olika grupper och där det finns en ojämlikhet mellan dessa. Seg-regationen är utbredd i Sverige idag och det utanförskap som den ska-par behöver brytas.
Målet med den här uppsatsen är att undersöka om det genom fysisk planering går att främja integration. Genom att studera både statliga och kommunala rapporter och publikationer, såväl som annan littera-tur, har jag försökt lyfta fram de mål och strategier som finns för att skapa ett mer jämställt samhälle. För att få en verklighetsförankring har jag valt att titta på de planer Malmö har för området Norra Sorgenfri.
Malmö har idag en stor del befolkning med utländsk härkomst och man har problem med segregation där uppdelningen främst är mellan de östra och de västra delarna av staden. Projektet med Norra Sorgen-fri är tänkt att fungera som en brygga mellan dessa två delar, en plats där hela Malmös befolkning ska kunna mötas. Genom att skapa en stadsdel med en stor variation på funktioner och upplevelser hoppas Malmö att Norra Sorgenfri ska kunna ge malmöborna en gemensam identitet och stolthet.
Möten är en röd linje genom integrationsarbetet, genom att möta den ”andre” i vardagen skapas en förståelse och en trygghet. Möjligheterna för möten över gränser måste öka, vare sig det gäller arbetstillfällen, på offentliga platser eller i bostadsområdena.
Det är viktigt att inse att integration inte handlar om ”vi” och ”dem” utan att vi är en helhet och att det krävs insatser från alla stadens invå-nare för att få bukt med segregationsproblemen. Arbetet måste ske på flera olika nivåer och över gränserna, horisontalt såväl som vertikalt.

Main title:Planera för integration
Subtitle:med utgångspunkt i projektet Norra Sorgenfri
Authors:Bertholdson, Emelie
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Planering, integration, segregation, Norra Sorgenfri, Malmö, möten, boendesegregation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-19
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-19
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Apr 2009 08:32
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics