Home About Browse Search
Svenska


Wessman, Magnus, 2005. Etablering av höstraps i mellansverige. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
476kB

Abstract

The production of oilseed rape is an important issue in Sweden and those who never have grown oilseed rape (OSR) are now willing to try. It is always a risk to grow oilseed rape, specially winter OSR, because of outwintering. This risk increases as you go north and therefore establishment and autumn growth is very important. These are some of the reasons that I have chosen to write about the establishment of winter oilseed rape in Middle Sweden.
There are many factors that influence the outcome of the establishment, e. g. proceeding crop, method of establishment, autumn weather, soil texture and the time of seeding.
In Middle Sweden proceeding crop have usually been fallow or grass/clover but now some farmers have tried alternatives like barley and peas
.
Also the methods of establishment are beginning to change. Ten years ago the only option was ploughing, but many farmers now use non-plough tillage. Advantages with this method are higher soil moisture and that compaction due to tractor tracks is reduced. This will compensate for a small yield loss that can result from using this cultivation method.
The future of the oilseed crop looks bright. OSR are used for new purposes and the proportion used for RME will increase the more expensive diesel become.
A yield of over four tons in Middle Sweden is not impossible and winter wheat, that is the dominating crop of the area will yield much better following OSR
The key to success is to get a good establishment to the lowest possible cost. If establishment costs are low, then yield levels can be moderate to achieve a good net surplus. You will not get rich from high costs.

,

Odlingen av oljeväxter är ett aktuellt ämne i Sverige och de som aldrig haft oljeväxter i
växtföljden testar det. Men det är alltid en liten chansning att så oljeväxter och då
speciellt höstoljeväxter med tanke på risken av utvintring. Risken ökar ju längre upp i
landet man kommer och därför blir etableringen och tillväxten under hösten mycket
viktig. Detta är några anledningar till att jag valt att skriva om etableringen av höstraps i
Mellansverige. Presentationen bygger på litteraturgenomgång och intervjuer med 12
lantbrukare i Mellansverige
Det är många faktorer som styr hur etableringen blir. Dessa kan t.ex. vara förfrukten,
etableringsmetoden, årsmånen, jordarten och såtidpunkten.
Förfrukten till höstoljeväxter har i Mellansverige främst varit träda och vall men nu
börjar odlarna lära sig att använda alternativa förfrukter som spannmål eller ärtor.
Även etableringsmetoderna börjar att ändra på sig. För bara tio år sedan var plöjning
nästan det enda alternativet innan odling av höstoljeväxter. En metod som många odlare
använder sig av idag är stubbearbetning. En fördel med denna metod är man lättare kan
behålla fukten i marken. En annan fördel är att antalet överfarter reduceras kraftigt och
då kommer en skördeminskning inte att påverka resultatet.
Framtiden för oljeväxtodling ser ljus ut. Användningsområdena för oljeväxterna vidgas
och andelen RME (Rapsmetylester) kommer att öka ju dyrare dieseln blir.
En fröskörd över fyra ton i Mellansverige är inget omöjligt och dessutom får man en
perfekt förfrukt till den så dominerande höstveteodlingen. Genom att resonera på detta
vis kommer oljeväxtodling gå en lysande framtid framöver.
Det gäller att få en så bra etablering till en så låg kostnad som möjligt. Om kostnaden för
etableringen blir låg behöver inte skörden bli hög för att få ett bra resultat. Man blir inte
rik av höga kostnader.

Main title:Etablering av höstraps i mellansverige
Authors:Wessman, Magnus
Supervisor:Nilsson, Christer
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:71
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:oljeväxter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8913
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8913
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant propagation
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 09:59
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics