Home About Browse Search
Svenska


Alaby, Carina, 2005. Trender på den svenska perennamarknaden. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta arbete har jag undersökt vilka trender som råder på den svenska perennamarknaden
2005. Bakgrunden till mitt ämnesval är mitt intresse för marknadsföring och perenner. Mitt
syfte har varit att få förståelse för vilka faktorer som inverkar på trenderna, hur trenderna
uppstår och hur de ser ut idag. Syftet har även varit att få större kunskap om var och hur man
söker efter trender. Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer av
personer verksamma på den svenska perennamarknaden. Frågor jag ställt är vilka trender som
råder på perennamarknaden och vilka trender de tror kommer i framtiden. Jag har även frågat
varifrån trenderna kommer och om det finns några trendsättare på perennamarknaden. För att
kunna täcka in ett stort geografiskt område och för att spara tid har jag valt att göra
telefonintervjuer. Som ett komplement till intervjuerna har jag även studerat vad
trädgårdstidningarna Allers trädgård och Allt om trädgård samt branschtidningen Viola
skriver om perenner.

Under intervjuerna framkom det att perenner är mycket populärt och har varit det under en
längre tid. Det syns ingen nedgång i perenners popularitet utan de spås en fortsatt popularitet.
De största förändringarna som skett är den allt större övergången från odling i fyrkantiga
"perennakrukor" till att odla i runda krukor. Försäljningen av "färdigväxta", blommande
perenner i större krukstorlekar har också ökat markant de senaste åren och tros öka allt mer
och innefatta fler sorter under större delen av säsongen. Från att ha varit lite mer exklusivt
finns de nu att köpa i dagligvaruhandeln. De "färdigväxta" perennerna kan vara ett svar på
trenderna i vår livsstil och vår ekonomi. De låga räntorna bidrar till en ökad nyproduktion av
småhus, där man snabbt vill ha en vacker trädgård för att få lugn och ro efter en stressad dag
på jobbet. Den rådande medelhavstrenden kan också ha sitt ursprung i dessa trender. Vi har
råd att åka på semester och vi vill behålla den sköna och lugna semesterkänslan även när vi
kommer hem.

Trenderna som påverkar oss här i Sverige anses komma från Holland, Danmark, Tyskland och
England. De förmedlas av trädgårdsskribenter, trädgårdsböcker, trädgårdstidningar,
trädgårdspersonligheter och TV. Även leverantörer och de lokala växtförsäljarna tycks
påverka trenderna. Trendsättarna inom perenner är ofta personer som är lyhörda och
uppmärksamma på trenderna i sin omvärld och de är ofta bra på att marknadsföra sin produkt.
Det finns lite lokala skillnader i trenderna inom perenner och detta kan bero på att en lokal
personlighet, som en statsträdgårdsmästare eller en plantskola, förespråkar en viss sorts
perenner. Design och inredningstrenden sätter också sina spår på perennamarknaden. Man vill
kunna möblera om och då efterfrågas perenner som passar för krukodling både i trädgård och
på balkong.

Kommande trender sägs vara mer naturlika planteringar till exempel woodland- och
prärieplanteringar. Just nu är det växter med blommor i blått, vitt och rosa som dominerar
men man ser en ökad popularitet i mer starka blomfärger. De nyheter som visas är nya sorter
med ny blomfärg, bladfärg eller växtsätt. Bladverket har blivit mer intressant och rödbladiga
och brokbladiga växter har ökat i popularitet. Med alla nya sorter som kommer lockas
konsumenten att börja samla på olika sorter av till exempel alunrot, pioner eller iris.

Trädgårdstidningarna skriver mycket om krukodling och kryddväxter och de visar reportage
från prunkande, något vildvuxna trädgårdar. Olika trädgårdspersonligheter görs det också
reportage om där de förmedlar sina idéer. Viola har reportage från mässorna både inom och
utanför Sverige, där de beskriver vad som är nytt på marknaden.

Att vara uppmärksam på trenderna i sin omvärld är mycket viktigt för att skapa
konkurrensfördelar och lönsamhet i ett företag. God kontakt med media, och att följa med i
vad som skrivs och talas om där, är mycket viktigt för att fånga upp kommande trender så att
företaget kan tillgodose sina kunders behov.

,

This study analyses the trends on the Swedish market for perennial plants in 2005. The
background is my interest both in marketing and in perennial plants. My purpose has been to
get a better understanding of the factors affecting trends and of how trends develop, and also
to review the situation as it is at present. Another purpose has been to find out more about
where and how to trace trends, and how to use them in the marketing process.
My method has been to use qualitative research interviews with people involved in the
Swedish perennial market. The questions I asked were what trends exist at present on the
Swedish market for perennials, and what trends they believe might develop in the future.
I have also asked about the origins of the trends and whether there is any kind of trendsetter.
In order to cover a large geographic area and also to save time, I have interviewed by
telephone. To complement the interview material, I have studied what the Swedish gardening
magazines, Allers trädgård and Allt om trädgård and the trade journal Viola, write about
perennials.

Main title:Trender på den svenska perennamarknaden
Authors:Alaby, Carina
Supervisor:Fernqvist, Fredrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:perennamarknaden, trender, trendmarknadsföring, trendsättare, trädgrårdsmedia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8914
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 10:09
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:54

Repository Staff Only: item control page