Home About Browse Search
Svenska


Henningsson, Björn and Nordin, Per-Olof, 2010. Kantzoner, skogsbruk och vattenkvalitet : modellgenererad kantzonsbredd. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kantzoner mot vattendrag är av stor betydelse för att upprätthålla eller förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag. De strandnära zonerna fungerar som reservat i skogen med stor biologisk mångfald. De utgör barriärer för näringsämnen, löst organiskt kol, sediment, kvicksilver och andra miljögifter. Trädens rötter armerar jorden närmast vattendraget och minskar erosion och sedimentation. Syftet med detta arbete har varit att beskriva varför kantzoner bör användas och hur bredden på kantzonen, med hjälp av en modell i ArcMap, kan anpassas efter förhållandena runt vattendraget. För att beskriva varför kantzoner mot vattendrag bör användas samt bredden på dessa utförde vi en litteraturstudie. Den information vi fann under litteratursökningen tillämpas på Krycklanområdet Vindelns kommun, Västerbotten. Kantzonernas bredd anpassades med hjälp av modellen efter erosionsbenägenhet, lutningen i terrängen, sumpskogsförekomst samt vattendragsrang. Skillnaden mellan en fast kantzonsbredd och en varierad var stor. På många platser är en kantzon med fast bredd antingen för smal eller överdrivet bred.
Nyckelord: Vattenkvalitet, kantzonsbredd, modell, skogsbruk, avverkning

,

Riparian buffer zones to waters are essential for maintaining or improving water quality in our waters. The riparian zone have great biological diversity and serve as sanctuaries in the forests. They serve as a barriers for nutrients, dissolved organic carbon, sedimentation, mercury and other pollutants. Tree roots reinforce the soil closest to the stream and reduce erosion and sedimentation. The purpose of this work has been to describe why the zones should be used and how the width of the buffer zone, by using a model in ArcMap, can be adapted to conditions around the watercourse. In order to describe why the buffer zone against watercourses should be used and the width of these, we performed a literature review. The information we found during the literature search applied to the Krycklan area Vindelns Municipality, Västerbotten. The width of the riparian edge zones was adapted by the model, after propensity of erosion, the slope of the terrain, the presence of swamp forest and stream order. The difference between a fixed and a varied buffer zone width was large. In many places a fixed buffer width is either too narrow or excessively wide.

Main title:Kantzoner, skogsbruk och vattenkvalitet
Subtitle:modellgenererad kantzonsbredd
Authors:Henningsson, Björn and Nordin, Per-Olof
Supervisor:Laudon, Hjalmar and Ågren, Anneli
Examiner:Alanärä, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Vattenkvalitet, kantzonsbredd, modell, skogsbruk, avverkning, gis, git, Water quality, edge zone width, model, forestry, clear cut, gis, git
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-426
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-426
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Water resources and management
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2010 08:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics