Home About Browse Search
Svenska


Mantere, Johanna, 2008. The use of a neighborhood park by visitors with different cultural backgrounds. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

As pleasant and healthy environments, parks should be open, multicultural places, with an easy access for all. It is not only the location of a park, but also its qualities that allow it to be used for desired purposes that make it accessible for people. The aim of this study is therefore to identify variations in the ways of the use of a park called Gubbaparken, (situated in Helsingborg, Sweden,) between different social groups, with specific focus on ethnicity.
According to the result of the study, the visitors carry out activities of different social and beneficial or profitable importance to them. Which activities are preferred most often, depends on whether the cultural values the visitors represent are predominantly collectivistic, individualistic, urban, rural, abstract, concrete, or what the persons age, level of acculturation, family situation or social status (such as advantaged or disadvantaged) is. According to the visitors of "Gubbaparken", it should provide possibilities for group gatherings, play and sports, social contact with new people, but also solitude and calmness and more stimulating visual experiences.
How these values form the visitors' ideals of an attractive park, and how the possibilities to activities correspond to these ideals, should be contemplated carefully when planning urban parks and green spaces.

,

Parker är behagliga och hälsosamma miljöer. Därför borde de vara öppna, multikulturella
platser, tillgängliga för alla. Huruvida en park är tillgänglig, beror inte endast på dess läge
eller kommunikationer, utan även de kvaliteter som möjliggör dess användning för önskade
ändamål.
Syftet med denna uppsats är därför att studera på vilka olika sätt en stadsdelspark,
”Gubbaparken” i Helsingborg, används av olika sociala grupper, med särskild betoning på
etnicitet. Enligt undersökningens resultat används parken för aktiviteter av olika social, instrumentell
och upplevelsemässig betydelse. Vilka användningssätt som föredras av besökarna till parken
varierar beroende på om deras kulturella värden är dominerande kollektivistiska,
individualistiska, urbana, rurala, abstrakta eller konkreta. Andra faktorer som påverkar detta
är personens ålder, omgivningens kulturella påverkan på personen, familjesituation eller
social ställning (såsom svaga eller starka grupper). Gubbaparkens besökare önskar
samlingsplatser för större grupper, lek för familjer, möten med nya människor och
sportaktiviteter men också lugn och ensamhet och mera stimulerande visuella och andra
sinnliga upplevelser.
Hur dessa värden formar besökarnas bild av en attraktiv park och hur möjligheterna för
aktiviteter motsvarar denna bild är en viktig aspekt att ta hänsyn till under utveckling av
parker och andra offentliga platser.

Main title:The use of a neighborhood park by visitors with different cultural backgrounds
Authors:Mantere, Johanna
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom natur, hälsa, trädgård
Volume/Sequential designation:2008:6
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:multicultural society planning, ethnicity, urban park use, Helsingborg, Sweden, traditions and green environments
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8928
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8928
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Social sciences, humanities and education
Language:English
Deposited On:17 Nov 2017 11:54
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics