Home About Browse Search
Svenska


von Essen, Elisabeth, 2008. Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet : om teorierna kring och användningen av "Allmänningen", "Lustgården" och "Centrum, festen" i fysisk planering för hälsa och välbefinnande. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

During spring 2008, the Institution for Landscape Architecture, in co-operation with Naturvårdsverket, initiated a survey in the districts of Skåne. In the survey, four out of eight park characters were examined, and it was observed that not only was it difficult interpreting these characters, but it was also presented with difficulties separating ''Lustgården'' and ''Allmänningen''.

The purpose of this master thesis in Landscape Architecture and Environmental Psychology is twofold. Firstly, a theoretical framework will be constructed on the thee characters ''Allmänningen'', ''Lustgården'' and ''Centrum, festen''. Secondly, empirical data will be gathered in these environments. Finally, these two components will be joined to seek a deeper understanding on how to optimize the meaning of the conceptions to be able to use them in physical planning starting from people's needs and health.

The results shows that the environment of "Allmänningen" is about prospect; to see, to have a general view and aperture, which is a guarantee for us being able to investigate our world visually. Our intrinsic curiosity gives us an opportunity to expand our competence and our identity.''Lustgården'' is about refuge; being hidden, intimacy, feeling safe and on a subconscious level give us an opportunity to feel being in control and to return to a safe base. ''Centrum, festen'' is about meeting people in official places, being seen and acknowledged through spending time in one another's company.

"Allmänningen", "Lustgården" and "Centrum, festen" are mainly related to what is offered in a certain site (eg, sports-, and swimming facilities as well as the ability to grow plants), which is commonly referred to as affordance. These three concepts also describe a site's characteristics, for instance whether it is perceived as being an open space or close quarters. They also relate to experiences such as comfort, privacy, uniformity, understandability and manageability.

In separating characters there is an initial problem when the places are similar to each other. For instance, city parks are multi-dimensional, which creates the perception of either ''Lustgården'' or ''Allmänningen'' because we perceive that they have a balance between symbols of both prospect and refuge.

,

Under våren 2008 initierade och genomförde Institutionen för landskapsarkitektur
med stöd av Naturvårdsverket en kartläggning av fyra av åtta park(miljö)
karaktärer i Skånes samtliga kommuner. I samband med besöken i kommunerna
framkom vissa tolkningssvårigheter att framförallt skilja karaktärerna
’’Lustgården’’ och ’’Allmänningen’’ åt.
Med denna magisteruppsats i landskapsarkitekturens miljöpsykologi vill
jag genom teoretisk genomgång tolka den forskning som ligger bakom miljökaraktärerna
’’Allmänningen’’, ’’Lustgården’’, ’’Centrum, festen’’. Avsikten är
att skapa förståelse för dessa miljökaraktärers innehåll, innebörd och användning
utifrån betydelsen för människors behov samt att genom observationer
beskriva karaktärerna i syfte att underlätta användningen av dem vid planering
för hälsa och välbefinnande.
Resultatet visar att ’’Allmänningens’’ miljöer handlar om ”prospect”, det
vill säga att se och att ha överblick, och om ett landskaps öppenhet som är en
förutsättning för att vi ska kunna utforska vår omvärld visuellt. Nyfikenhet
på vår omvärld ger oss också möjlighet att utveckla en egen kompetens, egna
färdigheter och ett eget ’’själv’’. ’’Lustgården’’ handlar om att inte bli sedd,
”refuge”, det vill säga att vara dold, intim, trygg och avskild, både visuellt och
på ett omedvetet plan vilket ger oss en möjlighet att ha kontroll och att kunna
återvända till en trygg bas. ’’Centrum, festen’’ handlar om att mötas på offentliga
platser, bli sedd och bekräftad och att växa mentalt genom att umgås
med andra människor.
Definitionerna av karaktärerna ’’Allmänningen’’, ’’Lustgården’’ och ’’Centrum,
festen’’ beskriver i första hand ”affordances”, miljöerbjudanden, det vill
säga vilka aktiviteter som de olika platserna kan bjuda på, till exempel idrott,
odling och bad, egenskaper hos platsen till exempel öppen- och slutenhet, samt
upplevelser till exempel trygghet, avskildhet, enhetlighet, begriplighet och
hanterbarhet.
När det gäller att skilja karaktärerna åt uppstår problem i första hand när
platser liknar varandra, exempelvis landskapsparkspräglade parker där det fysiskt
finns en balans mellan prospect och refuge. Samtidigt upplevs parkerna som
om de domineras av refuge-symboler vilket gör att de kan upplevas som ’’Lustgården’’.

Main title:Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet
Subtitle:om teorierna kring och användningen av "Allmänningen", "Lustgården" och "Centrum, festen" i fysisk planering för hälsa och välbefinnande
Authors:von Essen, Elisabeth
Supervisor:Grahn, Patrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Natur, hälsa och trädgård
Volume/Sequential designation:2008:5
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:aktiviteter, estetiska uttryck, KASAM, hälsodesign, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8930
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8930
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 12:38
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 12:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics