Home About Browse Search
Svenska


Malmgren, Pia, 2008. Upplevelser av natur utan visuella intryck. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In nature settings people often experience positive emotions.
Litterature and theories about the positive effect of nature on
humans are largely based upon visual impressions and aesthetic
preference. The purpose of the present study is to examine how
visually impaired individuals that lack visual impressions
experience nature. The background is about what it means to be
visually impaired and what it is like to be visually impaired in a
nature setting, followed by a presentation of the five human senses
and about stimulation of senses in healing gardens. That is followed
by theories about the health promoting effect of nature, about why
nature and therapeutic gardens make people feel good. After that
theories about experiences and relations with settings are
presented. The six individuals in the study are all seriously
visually impaired, two of which have had full eyesight earlier in
life. Through individual semi-structured conversation interviews the
enticement of the nature, the state of mind and the dominant sensory
impressions followed by nature sojourn were examined. The results
show that the subjects are enticed by being in nature settings and
that they feel satisfaction from following the development of plants
and following the changes in nature settings. This study can be
useful in the creation of gardens, parks and woodlands - not just
for the benefit of the visually impaired but also for the creation
of nature settings that stimulates the five senses for all of us.

,

I naturmiljöer upplever människor ofta positiva känslor. Litteratur och teorier om naturens
positiva inverkan på människan är till stor del baserat på den visuella betraktelsen
av natur och estetisk preferens. Syftet med denna studie är att undersöka hur gravt synskadade
som saknar visuella intryck upplever natur. Bakgrunden handlar om vad det
innebär att vara synskadad och hur det är att vara synskadad i naturmiljöer, följt av
presentation av människans sinnen och om sinnesstimulans i hälsoträdgårdar. På det
följer teorier om naturens hälsofrämjande effekt, om varför människor mår bra av natur
och terapiträdgårdar samt om miljöupplevelser och miljörelationer. De sex deltagarna i
studien är samtliga gravt synskadade, två av dem har tidigare i livet varit fullt seende.
Genom individuella halvstrukturerade samtalsintervjuer undersöks huruvida deltagarna
lockas av vistelser i naturmiljöer, vilka sinnesstämningar som infinner sig samt vilka
sinnesintryck som är mest påtagliga hos deltagarna vid vistelse i natur. Resultaten visar
att de lockas av att vistas i gröna miljöer och att de känner tillfredsställelse av att
följa växters utveckling och att följa förändringarna i naturen. Studien kan komma till
användning i skapandet av trädgårdar, parker och skogar - inte bara till förmån för
synskadade personer utan också för att skapa miljöer som stimulerar samtliga våra fem
sinnen.

Main title:Upplevelser av natur utan visuella intryck
Authors:Malmgren, Pia
Supervisor:Tenngart, Carina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom natur, hälsa, trädgård
Volume/Sequential designation:2008:3
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:natur, upplevelser, naturupplevelser, synskadade, sinnesintryck, trädgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 09:20
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 09:20

Repository Staff Only: item control page