Home About Browse Search
Svenska


Gradén, Hans, 2008. Närproducerat : ett mervärde för lönsammare nötkött?. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
379kB

Abstract

Som en reaktion på storskaliga etablerade affärssystem och långa miljöbelastande transporter på livsmedelsområdet efterfrågar konsumenter i allt större utsträckning livsmedel från närområdet. På nötköttsområdet har en rad närproducerade koncept växt fram för att tillgodose det marknadsbehovet. Det är därför intressant att studera i vilken utsträckning närproducerade koncept kan bidra till lönsamheten i svensk nötköttsproduktion.

Jag har i huvudsak använt mig av två metoder i arbetet, litteraturgenomgång och intervjuundersökning. Litteraturgenomgången syftar till att få allmän kunskap om ämnet, men också vilka närproducerade koncept som finns och hur de ser ut. Intervjuundersökningen har genomförts med aktörer i värdekedjan, från butik till producent, för att få en bild av problem och framgångfaktorer i närproducerade koncept.

Det viktigaste resultatet av arbetet är, lite överraskande, att det inte är närproducerat som producenterna i första hand marknadsför som det viktigaste mervärdet utan jämn och hög ätkvalité. Det stämmer också väl överens med marknadsundersökningar jag tagit del av. Dessa visar att ätkvalité kommer långt före närproducerat som mervärde.
Närproducerade koncept tillgodoser, på ett marknadsmässigt skickligt sätt, behov av premiumkvalitéer som storskaliga etablerade aktörer inte har förmått tillfredställa.

Samtidigt visar både intervjuer och litteraturgenomgång att närproducerat växer starkt i styrka som mervärde i takt med det allt skarpare mediala fokuset på klimatfrågan.

I framtiden måste närproducerade och regionala koncept både tillgodose behovet av fler premiumkvalitéer och höga krav på kostnads och miljöeffektiv hantering. Då är samverkan ett nyckelord som återkommer hos aktörerna i intervjuerna. Samverkan i olika former mellan producenter, mellan koncepten och mellan aktörerna i värdekedjan.

,

In Sweden, consumers request more beef from the near area. From a marketing perspective, it
is interesting to study how the meet producers can satisfy that demand.
The methods I used in the work are literature studies and interview survey. Literature studies
in order to get general knowledge and information about the operators on the market. The
interview survey has been implemented in order to get knowledge about problems and
success factors in the value chain for local produced meet.
The most important result of the work shows that quality is a more important added value
than local produced. Local produced concepts meet on a market-related dexterous way, needs
of premium qualities as established operators do not persuade. Local produced as added value
grows however in strength in line with the climate debate.
In the future, the producers must satisfy the market's requirements on both quality and local
produced on environmental ground.

Main title:Närproducerat
Subtitle:ett mervärde för lönsammare nötkött?
Authors:Gradén, Hans
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:närproducerat, nötkött, lönsamhet, köttproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8946
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 09:33
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 09:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics