Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Johanna, 2008. Skånskt Naturbeteskött, Närproducerat nötkött : en marknadsstudie. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
274kB

Abstract

Skånskt Naturbeteskött is a group of approximately 30 beefproducers in the south of Sweden, who sell their products on the local market. They are certified with Svenskt Sigill, an organisation that works with animal welfare, environmental responsibility, safe food, open landscape and independent qualitycontrol. These producers have to fulfil certain demands regarding pasture and quality of the meat. For this essay I did a market investigation in which I wanted to find out what qualities the Swedish market and the consumers want in their beef. The purpose was to find out what Skånskt Naturbeteskött could do differently to satisfy the market for locally produced beef in the south of Sweden.

In the investigation I turned to those responsible for the beef in 12 supermarkets, 4 selling Skånskt Naturbeteskött today, 4 that sold it before but quit, and 4 that never have sold it but might be interested in the future. I also turned to those responsible for the beef in 4 restaurants.

I also did some research and found some information that could be interesting to compare with the result of the market investigation. The information could also be useful in the marketing of Skånskt Naturbeteskött. During the interview I used a taperecorder to minimize the risk of missing valuable information. After all interviews were done I wrote them all down to get a better overview of the result.

The conclusion of the market investigation is that Skånskt Naturbeteskött should give supermarkets the opportunity to choose which details of the beef they want. Today they have to take in meat from half an animal, which means they get a whole lot of hamburger. Hamburger is difficult to sell in those proportions. The solution is to find alternative ways to sell the hamburger, and three out of the four restaurants I interviewed would be interested in buying hamburger from Skånskt Naturbeteskött, if the price is right. That would be interesting to investigate further.

Skånskt Naturbeteskött should also start offering beef packaged and ready to sell. Lots of supermarkets don't have the equipment it takes to cut up, grind and pack meat themselves, and therefore it isn't possible for them to sell Skånskt Naturbeteskött today.

Skånskt Naturbeteskött also needs more marketing, aswell in the supermarket as in other media, for example tv and newspapers. Maybe some of the information found in the research for this essay could be of use? For example I found that beef from animals raised on pastures and with lots of grass is healthier than beef from animals that had lots of grain and corn. Another example is that beef raised on pastures on the Swedish inland is better for the environment than beef from Ireland, Brazil or the Swedish plains.

I hope this essay will be interesting and useful for Skånskt Naturbeteskött.

,

Skånskt Naturbeteskött är en producentring bestående av ca 30 skånska lantbrukare som är certifierade enligt Svenskt Sigill. De producerar nötkött med särskilda krav på betesdrift och köttkvalitet. Köttet hängmöras på gammaldags vis och produktionen bidrar till bevarandet av många artrika naturbetesmarker och ett öppet odlingslandskap i Skåne. Jag har i detta examensarbete genomfört en marknadsstudie där jag har försökt ta reda på vad handeln och konsumenterna efterfrågar för nötkött, och vad Skånskt Naturbeteskött skulle kunna göra för att bättre tillfredsställa marknaden.
I marknadsundersökningen har jag vänt mig till köttansvariga i butiker och restauranger eftersom en undersökning riktad till konsumenterna skulle bli alltför omfattande för detta arbete. Dessutom har handlarna kunskapen om vad konsumenterna verkligen handlar. Jag har vänt mig till totalt 12 butiker och 4 restauranger, både sådana som säljer köttet idag, sådana som gjort det tidigare samt sådana som eventuellt skulle kunna vara intresserade av att göra det i framtiden.
En litteraturstudie genomfördes där jag fann information som kan vara intressant i jämförelse med resultatet från marknadsstudien. Jag fann även information som skulle kunna vara intressant i utvecklingen av Skånskt Naturbeteskötts marknadsföring. I marknadsstudien genomfördes intervjuer med en bandspelare till hjälp, och resultatet sammanställdes när alla intervjuer var genomförda. På så vis riskerade jag inte att missa någon viktig information under intervjun och det gav en god överblick över resultatet.
Slutsatserna blev att Skånskt Naturbeteskött för att kunna attrahera ytterligare butiker måste införa valmöjlighet avseende vilka delar av djuret butikerna vill köpa in. Idag krävs att butiken köper in halva djur i styckdetaljer, vilket innebär att det blir väldigt mycket färskött. Butikerna har problem att sälja så stora kvantiteter köttfärs, och därmed blir lönsamheten på paketet dålig. För att en sådan förändring ska vara möjligt krävs alternativa försäljningskanaler för färsköttet, och av de fyra restauranger som jag har intervjuat är tre intresserade av att köpa hamburgerkött från Skånskt Naturbeteskött, om priset är det rätta. Detta skulle vara intressant att gå vidare med i en ny undersökning.
Skånskt Naturbeteskött bör också införa färdigpackat kött i konsumentpack eftersom många butiker idag inte har någon möjlighet till egen styckning, malning och packning. Färdigstyckat och färdigpackat direkt från slakteriet skulle ge fler butiker möjlighet att börja sälja köttet.
Vidare skulle mer marknadsföring krävas både i och utanför butikerna. Kanske skulle Skånskt Naturbeteskött kunna använda en del av information som visas i litteraturstudien. Som exempel kan nämnas att nötkött från nötkreatur uppfödda på grovfoder och bete är nyttigare än om djuren fått kraftfoder. Ett annat exempel är att naturbeteskött från Sveriges inland påverkar miljön mindre jämfört med exempelvis nötkött från Irland, Brasilien och Sveriges slättbygder.
Jag hoppas att Skånskt Naturbeteskött ska ha nytta av det jag kommit till i detta examensarbete.

Main title:Skånskt Naturbeteskött, Närproducerat nötkött
Subtitle:en marknadsstudie
Authors:Nilsson, Johanna
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:nötkött, naturbeteskött, närproducerat, köttkvalitet, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8948
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8948
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 09:42
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 09:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics