Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Hans, 2008. Jordbruksdränering, kostnader och genomförande. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
611kB

Abstract

Underdrainage is a costly investment but often a necessity to maintain rationalized plant cultivation, one can also see underdrainage as insurance to successful plant cultivation. Late ripening crops, low yield and difficult tillage cultivation are examples on an insufficient drainage. (Kvarnemo 1983) A drained field rise in land price and the scheme of the tiled drains is seen as a value item.

The interest for underdrainage among the farmers follows with shifting economic situations within agriculture and has for long time been low.
A big part of the Swedish tiled drainage systems is since 1930 and ahead. Many of these tiled drainage systems need to be replaced or complemented. The life length of one tiled drainage system varies with maintenance but can still remain in good function after 75 years with correct management. Factors that can limit the life length of tiled drainage are for example elutriation of particles, choked-up by roots or folding out by ferrous oxide. (Kvarnemo 1983)

In my work, I have select to retype the underdrainage implementation and upright calculations for what one underdrainage costs per hectare. The result I come until with my calculations is that additional cost in order to choose a more frequent ditch distances in the underdrainage system is small. It can often be appropriately to choose a more frequent tiled ditch distances in the drainage system. That can be seen as a good assurance against the future's higher requirements on farmland.

,

Täckdikning är en dyr investering men ofta en nödvändighet för kunna upprätthålla en rationell växtodling, man kan även se täckdikning som en försäkring till en lyckad växtodling. Sent mognande grödor, låg avkastning och brukningssvårigheter är exempel på en otillräcklig dränering. (Kvarnemo 1983) En täckdikad åker får ett högre markpris och en täckdikningsplan för ett fält kan ses som en värdehandling. Intresset för täckdikning bland lantbrukarna följer med de skiftande ekonomiska lägena inom jordbruket och har under en längre tid varit lågt. En stor del av de svenska täckdikessystemen är sedan 1930-talet och framåt och många av dessa täckdikessystem är i stort behov av att bytas ut eller kompletteras. Livslängden på ett täckdikessystem varierar med underhåll men det finns exempel på att ett täckdikessystem kan vara vid god funktion efter 75 år med rätt skötsel. Exempel på faktorer som kan begränsa livslängden och fort begränsa en dränerings funktion är t.ex. inslamning av partiklar, rotinväxning och järnutfällningar.(Kvarnemo 1983) I mitt arbete har jag valt att skriva om täckdikningens genomförande samt upprätta kalkyler för vad en täckdikning kostar/ha. Resultatet jag kommit fram till med mina kalkyler är att merkostnaden för att välja ett tätare dikesavstånd i sitt täckdikessystem är liten. Det kan många gånger vara lämpligt att välja ett tätare dikesavstånd, som kan ses som en bra gradering mot framtidens högre krav på jordbruksmark.

Main title:Jordbruksdränering, kostnader och genomförande
Authors:Lindström, Hans
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:täckdikning, dränering, diken, filter, täckdikningsplan, växtodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8951
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8951
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Drainage
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 09:55
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics