Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Bengt and Kellander, Thomas, 2008. Marknadsundersökning : Väderstad, Rapid och kundnyttan. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
272kB

Abstract

In the town of Väderstad which lies in the middle of Sweden, called Östergötland is Väderstad-Verken situated. It´s an international company which produce machines for land processing and sown to farmers all over the world. Väderstad-Verken is an expansive company with 750 employees. The turnover is 1.4 billion sek. Rapid seed-sower has become a popular machine since it was introduced in 1991. Over 10 000 Rapid seed-sower has been manufactured.
In cooperation with Väderstad-Verken we have put together a questionnaire with 31 questions. The questionnaire has been sent out to 239 buyers, to let us know how the users think about the Rapid. The questions divide different parts such as: abilities, spare part costs, fuel consumption, using of stem tools. Opinions about service both from the company itself and from the dealers.
The Rapid users also had the opportunity to write down their own personal comments concerning improvements, evaluation of new equipment and what they would like Väderstad-Verken to develop concerning new products.
For about 10 years ago there was done a similar survey about Rapid(Nilsson O, Velander P, 1999). With the help of that survey and several other we tried to create a survey with simple questions. 86 of 239 questionnaires came back, therefore 36 %. A reply frequency that we are satisfied with.
The result shows that the customers are satisfied with their machines and Väderstad-Verken.
Many questions are formulated so that the reply alternatives are 1-5. The only question the customer gave 3 or less was their views on the dealers and service kindness on Rapiden. Farmers drive many hectares per year with their machines, of course not everyone but many. Most of them also use the machines land processing ability during the fall. Rapid users also want to have a specialist on Väderstad machine program on local level.
Väderstad-Verken can through the result see what the customers want to improve and change on the Rapid. Questions about follow-up from the dealers and service kindness were the only questions that frequently came back. With the result from the survey sellers from Väderstad can show that customers are pleased with Väderstad-Verken and their machines. It can also inform the dealers of the results to raise the service kindness. Our conclusion is that the customers are very pleased but small improvements can be made.

,

I Väderstad på östgötaslätten finns Väderstad-Verken som tillverkar och säljer maskiner för jordbearbetning och sådd till lantbrukare runt om i världen. Ett expansivt företag med i dagsläget ca 750 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder kronor. Rapidsåmaskinen har blivit en mycket populär såmaskin sedan den introducerades 1991, över 10 000 st. har sålts.
I samarbete med Väderstad-Verken har vi sammanställt en enkät med ca 30 frågor som behandlar användarnas åsikter om Rapidsåmaskinen. Enkäten är uppdelad i olika delar såsom kundens uppfattning om maskinens olika förmågor, slitdelskostnader, åsikter om service både från Väderstad-Verken och återförsäljare, bränsleförbrukning, användande av förredskap samt den allmänna uppfattningen om Väderstad-Verken. Det finns även utrymme för egna kommentarer angående förbättringar, utvärdering av ny utrustning och vad lantbrukarna tyckte att Väderstad-Verken skulle utveckla när det gäller nya produkter.
Det har gjorts en liknande enkätundersökning om Rapidsåmaskinen för ca 10 år sedan (Nilsson O, Velander P 1999). Med hjälp av den och flera andra enkätundersökningar (Knutsson J 2004), (Hermansson H 2005)har vi sammanställt enkäten. 86 av 239 enkäter kom tillbaka, alltså 36 %. En svarsfrekvens som vi är nöjda med.
Resultatet visar att användarnas uppfattning om Rapiden och Väderstad-Verken är i allmänhet bra. Många frågor är utformade så att svarsalternativen är 1-5. Det användarna gav betyget 3 eller sämre är deras uppfattning om återförsäljarna och om servicevänligheten på Rapiden. Maskinutnyttjandet är högt, lantbrukarna kör många hektar med sina maskiner, detta gäller naturligtvis inte alla men flertalet. De flesta utnyttjar även maskinens jordbearbetande förmåga framförallt på hösten. Användarna vill också ha en som är kunnig på Väderstads maskinprogram på lokal nivå.
Väderstad-Verken kan genom det sammanställda resultatet se vad användarna vill förbättra och förändra på Rapiden. Såsom uppföljning av återförsäljare och förbättrad servicevänlighet på Rapiden var egentligen de enda återkommande kommentarerna. Med enkätresultatet som grund kan säljarna påvisa för en blivande kund att Väderstad-Verken och dess produkter är av hög kvalité. Dessutom kan man informera återförsäljarna om resultatet så de kan göra förändringar för att höja servicen. Vår slutsats är att användarna är mycket nöjda men att små förbättringar kan göras.

Main title:Marknadsundersökning
Subtitle:Väderstad, Rapid och kundnyttan
Authors:Larsson, Bengt and Kellander, Thomas
Supervisor:Stark, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:marknadsundersökning, Väderstad, rapid, kundnytta, jordbruksmaskiner, såmaskiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8952
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8952
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2017 10:00
Metadata Last Modified:20 Nov 2017 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics