Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Malin, 2007. Förskolegård för ett Reggio Emilia inspirerat tankesätt. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

The shape and arrangement of the outdoor environment at a preschool has a critical
impact on the possibilities to practice different pedagogic activities (Grahn et al.1997). At the preschool at Edwin Ahlqvists road, the employees are inspired by Reggio Emilia in their way of thinking, and they consider their outdoor environment is not suitable for the pedagogic activities they use. Reggio Emilia is a city in the north of Italy (Wallin 2001). The preschools there are famous for their pedagogy, their creativity and their democratic way of working (Dahlbech & Johansson 1986). The Reggio Emilia pedagogy is constantly renewed and developed, but with the children's needs in focus and simultaneously with the quick changes of the modern society. This makes it a pedagogy you can not simply copy. There are no solutions ready to use. The idea is to be inspired by the thoughts and philosophy and develop them into one's own context and after one's own prerequisites. (Reggio Emilia institutet, Wallin 2001) In Reggio Emilia the environment's shape and arrangement is considered important. They think that the mutual relation between
children, adults and the environment is essential in their preschools. The environment and
the architecture must reflect the means the adults intend to use to approach the children.
The environment is seen as a pedagogue who is to stimulate and inspire the children. It
should challenge their minds and encourage them to gain knowledge. (Wallin 2001) Outdoor environments shaped like nature has often proven to be the best for children's development and health (Boldemann et al. 2005, Grahn et al.1997). These environments does also comport with the environments aimed at when using a Reggio Emilia inspired way of working. Unfortunately, most preschools are not located in a natural environment, which mean that active planning to achieve an environment with the same positive effects is needed. The purpose with this thesis is to provide guidelines for how to think when planning a preschool outdoor environment where a Reggio Emilia inspired way of thinking is used.
The methods used are an activity map and group interviews. The activity map gave an
understanding for how the outdoor environment is used today. The interviews were made
to understand the employee's thoughts about what is needed and how they would like to
work with the Reggio Emilia pedagogy in the outdoor environment.
The result shows that there is a need for more rooms in the outdoor environment that can
stimulate children into many different activities and explore new things. There is also a
need for smaller rooms where a child can go when it want to be alone. The outdoor and
indoor environment should complement each other. The advantages of the outdoor environment should be utilized, the interviewed persons thinks the outdoor environment
is more suitable for activities with a lot of running. Other activities they would like to
have more of are construction-activities with large materials and agriculture.

,

Utformningen av utomhusmiljön på förskolan har en avgörande betydelse för vad det
finns för möjligheter att bedriva olika pedagogiska verksamheter (Grahn et al.1997). På
Edwin Ahlqvists vägs förskola arbetar personalen med ett Reggio Emilia inspirerat
tankesätt, och de anser att förskolegården i dagsläget fungerar dåligt till den pedagogiska
verksamhet de bedriver.
Reggio Emilia är en stad i Norra Italien (Wallin 2001). Deras förskolor har blivit
uppmärksammade och kända för sin pedagogik, sitt skapande och sin demokratiska
uppbyggnadsform (Dahlbech & Johansson 1986). Det är en pedagogik som ständigt
förnyas och utvecklas, men med barnens behov i fokus och i takt med det moderna
samhällets snabba förändringar. Detta gör att det inte är en metod man kan ”ta över” eller
kopiera. Det finns inga färdiga lösningar. Tanken är i stället att man ska kunna inspireras
av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang och efter sina
egna förutsättningar. (Reggio Emilia institutet, Wallin 2001) I Reggio Emilia anser man
att miljöns utformning är viktig. De anser att det centrala på deras förskolor är den
ömsesidiga relationen mellan barnen, de vuxna och miljön. Miljön och arkitekturen måste
spegla de sätt personalen vill närma sig barnen. Man ser miljön som en pedagog som ska
stimulera och inspirera barnen. Den ska utmana dem i deras tankar och fantasi och
uppmuntra dem till kunskap. (Wallin 2001)
Det har visat sig att förskolegårdar med naturlika miljöer oftast är de som är mest positiva
både för barnens utveckling och för deras hälsa (Boldemann et al. 2005, Grahn et
al.1997). Dessa miljöer stämmer också bra överens med den miljö man efterstävar då
man arbetar med ett Reggio Emilia inspirerat tankesätt. Tyvärr är det få förskolor som
ligger i en naturmiljö, vilket gör att man aktivt måste planera för att få en miljö med
samma positiva egenskaper.
Syftet med detta arbete är att bidra till riktlinjer för hur man bör tänka när en förskolegård
planeras där personalen har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.
De metoder som använts är aktivitetskarta och gruppintervju i form av en fokusgrupp.
Aktivitetskartan gav en förståelse för hur gården på Edwin Ahlqvists vägs förskola
fungerade i dag. Intervjun i sin tur genomfördes för att ta reda på förskolepersonalens
tankar om vad som krävs av gården och hur de ville bedriva den Reggio Emilia
inspirerade pedagogiken på gården.
Resultatet visar att det behövs fler rum på gården som stimulerar till många olika
aktiviteter där barnen kan utforska och upptäcka saker. Det behövs också rum dit barnen
kan dra sig undan och få vara i fred. Utomhusmiljön och inomhusmiljön ska komplettera
varandra. Man bör ta vara på utemiljöns fördelar, till exempel tycker de intervjuade att
utemiljön är en mer naturlig plats för rörelseaktiviteter. Andra aktiviteter som man vill få
in mer av på gården är konstruktionslekar med stora material och odling.

Main title:Förskolegård för ett Reggio Emilia inspirerat tankesätt
Authors:Hermansson, Malin
Supervisor:Tenngart, Carina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom natur, hälsa, trädgård
Volume/Sequential designation:2007:7
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Reggio Emilia, barn, förskola, pedagogik, utomhusmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8977
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8977
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 08:52
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 08:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics