Home About Browse Search
Svenska


Krokstorp, Martin and Larsson, Mats, 2007. Produktionskostnad och marknadsföring av rapsolja. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
184kB

Abstract

Bakgrunden till arbetet ligger främst i vårt eget personliga intresse av att få ökad insikt och kunskap i rapsförädling. Vi har via kontakt med Svalöv Weibull AB i Svalöv undersökt marknadsföringsmöjligheterna av rapsoljan samt utrett produktionskostnaden genom hela produktionskedjan, från frö till färdigpressad rapsolja. Rapsolja ligger i tiden och är en produkt med ett ökat intresse från både konsumenter, hälsoexperter och livsmedelsindustrin. Aspekter som hälsosamt, närproducerat och nyttigt blir allt viktigare. Detta är förväntningar som rapsoljan kan leva upp till och därför tyckte vi att det skulle vara intressant att vidare studera möjligheterna med framställning och försäljning av rapsolja. Vi har gjort ekonomiska kalkyler för pressning av raps på gårdsnivå och för vilka kostnader man bör ta i beaktande vid uppstart av en sådan verksamhet. Kalkylerna kan också ligga till grund för ett försäljningspris av produkten, men detta berörs inte här. Vi har även tillämpat några av de många marknadsföringsmodeller och teorier som man kan utnyttja inför en lansering av rapsoljan. Marknadsföringsavsnittet blir extra intressant eftersom vi genom vår kontakt med Svalöv Weibull AB fick kännedom om en ny vårrapssort med en unik fettsyrasammansättning som gör rapsoljan ännu nyttigare än vanlig rapsolja. Denna Sort C ligger till grund för hela arbetets utformning. Kalkylerna är konstruerade för att ge oss ett produktionspris i kr/liter olja. Kalkylerna berör främst odlingsledet och pressningsprocessen, och är baserat på en produktion av 67 000 liter olja/år, vilket motsvarar en åkerareal av 100 ha Sort C. Sorten ger en avkastning av 2 000 kg/ha, vilket motsvarar ungefär 20 % lägre avkastning än andra vårrapssorter. Vi tycker att dessa kalkyler ger en klar bild av att denna typ av produktion definitivt kan vara ett bra komplement till ett befintligt lantbruksföretag. Vi anser att om man har funderingar på att börja pressa raps på gårdsnivå så är det definitivt en idé väl värd att spinna vidare på. Vad gäller marknadsföringsmodellerna har vi använt några av de grundläggande principerna. Framför allt gäller det att som producent anpassa sig till konsumenternas behov och önskemål. En ökad spårbarhet av produkten är något vi tror kommer att bli mer och mer intressant i framtiden. Konsumenterna blir allt mer medvetna om vad de handlar. Detta kommer förhoppningsvis att gynna den svenska jordbruksnäringen.

,

The main purpose of this study is to further develop our knowledge in refining rape. With help from our contacts at Svalöv Weibull AB we have looked into the marketing possibilities of rapeseed oil. We’ve also looked into the cost of production, from rapeseed to bottled oil.
Rapeseed oil is very much in the news these days and there is a growing demand from the consumers regarding qualitative, healthy and nutritive food. Rapeseed oil is therefore a very interesting product and something well worth looking deeper into.
We have made financial calculations, intended for farms, for extracting rapeseed oil, and pointed out which costs are to be considered when starting such a business. Although not regarded in this essay, the calculations can also be used when pricing the product. We have furthermore used a few, out of many, marketing models which can be useful tools before introducing the rapeseed oil on the market. Through our contacts with Svalöv Weibull AB we learned about a new variety of spring rape with a unique composition of fatty acids, making the rapeseed oil even healthier than regular rapeseed oil, which made the marketing section especially interesting. This Sort C is the basis for the entire framework of this study.
The calculations have been designed in order to present a production price in SEK/litre rapeseed oil. The calculations mainly regard production and extraction of rapeseed oil, and are based on a production of 67 000 litres oil/ year, equivalent to 100 ha of Sort C. The variety yields about 2 000 kg/ha, in relation to other varieties of spring rape, this yield is about 20 % lower.
We believe that these calculations present a clear picture of how this type of production can be an excellent complement to already existing agricultural companies. In addition to this we also believe that extracting rapeseed oil on a farm shows much promise in the future.
Some of the fundamental principles of the marketing models used in this study regard adaptation of the product towards consumer needs and desires. We believe that increased traceability of the product will be more significant in the future. Consumers are getting more and more aware of the products they purchase. This will hopefully benefit the Swedish agricultural industry in the future.

Main title:Produktionskostnad och marknadsföring av rapsolja
Authors:Krokstorp, Martin and Larsson, Mats
Supervisor:Björklund, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:34
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:raps, rapsförädling, rapsolja, marknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8980
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8980
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4815 ??
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 09:11
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 09:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics