Home About Browse Search
Svenska


Persson, Ann, 2007. Upplevelser av fysisk aktivitet i ett slättlandskap. SLU, Dept. of People and Society, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
588kB

Abstract

Regular physical activity provides many chronic diseases and is an important contributor to health promotion. According to Swedish goals for public health, community planning ought to provide opportunities for exercise in all groups of the population and exercise in daily life should be uncomplicated, even in rural areas. The purpose of this study was to explore how individuals living in a flat country experienced their opportunities for exercise on a regular basis. Four semi-structured interviews were carried out with a phenomenological approach and for the analysis a phenomenological-hermeneutic method was used, resulting in two main themes and nine sub themes. The first main theme "The reciprocal relation between physical activity and the landscape" showed that the informants experienced that they had good opportunities in the landscape for physical activity, it was easy to exercise on a regular basis, provided there was motivation. They did not feel that the exercise habits were restricted by the necessity of a car. The informants expressed that nature characteristics and aesthetics values gave variation and stimulation. They chose to combine physical activity with nature experiences to gain increased feeling of well-being. More trails in the landscape, together with instructions for usability and distance to improve accessibility were needed as well as walking- and bicycle paths for road safety. The second main theme "My philosophy of life" showed that the informants experienced their childhood and mental attitude as important reasons for being motivated to physical activity. To conclude the results, the informants experienced that different kinds of nature experiences, nature characteristics, aesthetics values, stimulation, accessibility, usability and road safety were important factors for the opportunity to exercise in a flat landscape. It would be interesting in future research to explore individuals who are less physically active or sedentary. It would be particularly interesting to study if there are synergistic benefits related to well-being when being physically active in green surroundings.

,

Regelbunden fysisk aktivitet skyddar mot en rad olika kroniska sjukdomar och är en viktig
friskfaktor ur hälsosynpunkt. Enligt folkhälsomålen bör samhällsplaneringen tillgodose behovet av
rörelse för alla grupper i befolkningen, det bör vara enkelt att vara fysisk aktiv, också i rurala
områden. Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som bor i ett slättlandskap
upplevde sina möjligheter till regelbunden fysisk aktivitet. Fyra intervjuer utfördes med
fenomenologisk ansats. Vid analysen användes en fenomenologisk-hermeneutisk metod som
resulterade i två huvudteman och nio underteman. Det första huvudtemat, Det ömsesidiga
förhållandet mellan fysisk aktivitet och landskapet, visade att informanterna upplevde det enkelt att
motionera i slättmiljön och att slättlandskapet gav goda möjligheter till utövning av regelbunden
motion, men att det förutsatte motivation till motion. De kände sig inte begränsade av bilbehovet.
Olika naturkaraktärer och estetiska värden upplevdes ge variation och stimulans. Motionen valdes
att kombineras med naturupplevelser för en ökad känsla av välbefinnande. Personerna uttryckte
behov av större tillgänglighet för motion på slätten, med fler stråk med anvisningar om
framkomlighet och avstånd och gång- och cykelvägar, även ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det andra
huvudtemat, Den egna livsfilosofin, visade att personerna upplevde att deras uppväxtförhållanden
och mentala inställning hade stor betydelse för deras motivation till motion. Sammanfattningsvis
upplevde personerna att naturupplevelser, estetik, variation, stimulans, tillgänglighet,
framkomlighet och trafiksäkerhet är angelägna aspekter för möjligheter till fysisk aktivitet i
slättlandskapet. Det vore intressant att intervjua landsbygdsbor som är fysiskt aktiva i liten
omfattning eller inte alls. Men särskilt intressant vore det att närmare studera eventuella
synergieffekter för välbefinnandet, mellan fysisk aktivitet och naturmiljöer.

Main title:Upplevelser av fysisk aktivitet i ett slättlandskap
Authors:Persson, Ann
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2007:5
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:fysisk aktivitet, motion, natur, naturupplevelse, landsbygd, slättlandskap, folkhälsa, fenomenologi, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 09:25
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 09:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics