Home About Browse Search
Svenska


Alverbäck, Anders, 2006. Driva tulpaner i näringslösning eller i jord?. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
730kB

Abstract

The aim with this thesis is to make a comparison between forcing tulips in a hydroponic system and the forcing off tulips that have been planted in soil. The results are mostly based on interviews with six Dutch and one Swedish tulip forcer and the managing director at the Horticultural Research Centre, Proeftuin Zwaagdijke, in the Netherlands.

There are benefits and disadvantages with both methods. Tulip bulbs planted in soil seem to get a brighter colour after forcing, compared with those forced "in water". Tulips forced in soil also seem to have more problems with cellblast. The latter problem differs between the varieties, such as 'Monte Carlo' which is the variety with the largest problems. Hydroponical forcing results in both more even growth and quality.

Its of great importance to keep a high level of hygiene while working with a hydroponical system. For that reason it is not recommended to combine hydroponical forcing and forcing in soil in the same greenhouse. When using a system with circulating nutrient system it is important to clean the water by using a sandfilter and UV- lamps. The plastic forcing trays have to be cleaned by using Hydrogen Peroxide (H2O2).

Tulips which are forced in water have a shorter cooling period compared with the other category which needs more cooling space. Pre-cooled bulbs can be bought to save further more space.
It is therefore possible to use the same forcing trays 2-3 times during the same season.

When forcing the tulips in water, the air temperature can be kept 1-2°C lower then normal, which saves energy.
There are less problems with diseases as Fusarium in a hydroponical system and it is easier to use fungicides.

The opinion that some varieties cant be used in a hydroponic system is dominating among the respondents, but for some varieties with heavy foliage for e.g. 'Christmas Marvel' and 'Yokohama' there are advantages. One respondent (Arjen Leek) on the other hand pointed out that an ebb and flow system had no limits in this aspect. One problem that all forcers agreed with, was that bulbs bigger than 14-15 cm in circumference can't be used in hydroponic systems. Big bulbs can get problems with Pythium and to much growth.

Root growth can be a problem when forcing in hydroponic systems. The long roots can affect the water quality negatively and they can also complicate the harvesting. Short roots on the other hand have a lower uptake of nutrients.

The main reason why many Dutch growers have changed to hydroponic systems is the environmental problem with using peat as a substrate.

Tulips that are forced in hydroponic systems and soil have the same shelf life. Tulips forced in hydroponic systems do grow little more in the vase.

,

Syftet med arbetet var att söka svar på frågan: Ska man driva tulpaner i vatten eller i jord? Med
drivning i vatten avses i detta arbete ett hydroponiskt system (HPS) där lökarna fixeras i plastlådor,
som fylls upp till en viss nivå med näringslösning. Drivning i jord innebär att tulpanlökarna inför
kylperioden planteras i jordfyllda lådor. Resultatet baseras främst på fakta som framkommit vid
intervjuer av sex stycken holländska och en svensk tulpandrivare samt en forskare på Proeftuin
Zwaagdijke i Holland.
Resultatet visar att det finns stora för- och nackdelar med båda metoderna. Tulpaner som är
planterade i jord verkar få bättre färg än vattendrivna tulpaner. Även problem med ”svettningar”,
dvs cellsprägningar, verkar vara vanligare hos den senare kategorin framför allt hos vissa sorter
som ’Monte Carlo’.
Tulpaner drivna i HPS ger en jämnare tillväxt och kvalité. Drivningen kräver god hygien och man
bör därför inte ha HPS drivna tulpaner i samma växthus som de i jord. I ett odlingssystem med
cirkulerande näringslösning är det viktigt att näringslösningen renas med sandfilter och UV- ljus.
Väteperoxid används för rening av lådor och annan utrustning.
HPS tulpaner står planterade i kyl mycket kortare tid än tulpaner för drivning i jord, vilket sparar
kylutrymme. För att spara ytterligare plats i kylarna kan man även köpa hem färdigkylda lökar.
Med HPS kan drivningslådorna användas 2-3 gånger under en tulpansäsong tack vara den korta tid
som lökarna är planterade.
Till tulpaner som drivs i HPS kan man hålla en temperatur som är 1-2 o
C lägre än vid drivning i
jord vilket spar energi.
Vid drivning av tulpaner i HPS har man mindre problem med sjukdomar som Fusarium och det är
lättare att använda fungicider i ett HPS.

Flera tulpandrivare anser att man inte kan driva alla sorters tulpaner i HPS. Däremot är systemet
fördelaktigt för sorter med kraftigt bladverk, stora tunga blad såsom ’Christmas Marvel’ och
’Yokohama’. En av respondenterna anser att ebb och flodsystemet går att använda till alla sorter,
till skillnad från drivning i stillastående HPS. Däremot är alla eniga om att HPS inte fungerar för
tulpaner från lökar som är större än 14-15 cm i omkrets, då kan problem med Pythium bli större.
Lökstorlekar på över 12 cm ger även för mycket växtkraft och resultatet blir inte bra i HPS.
Rottillväxten kan bli ett problem vid drivning i HPS. I vissa system kan de långa rötterna påverka
vattenkvalitén samt försvåra skörden. För korta rötter är heller inte bra då det kan ge för lite
näringsupptag.
Vissa anser att torvanvändning är ett miljöproblem, vilket talar till HPS fördel.
Detta har säkert varit en bidragande faktor till att många holländska tulpandrivare har gått över till
HPS.
Hållbarheten dvs vaslivslängden är den samma antingen tulpanerna drivs i näringslösning eller i
jord. Sträckningstillväxten är dock större hos tulpaner drivna i HPS.

Main title:Driva tulpaner i näringslösning eller i jord?
Authors:Alverbäck, Anders
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:24
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:drivning, näringslösning, tulpaner, hydroponiska system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8998
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8998
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 11:23
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:51

Repository Staff Only: item control page