Home About Browse Search
Svenska


Tröjer, Anders, 2006. Sticklingsförökning av frilandsrosor : praktisk studie av sticklingstidpunktens och sticklingspositionens inverkan på rotningen av ledsticklingar. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
310kB

Abstract

This essay begins with a literature study of the different propagation methods for roses, and a survey of the factors affecting the rooting of cuttings in general and rose cuttings in particular. The main part of the essay consists of a practical study of the rooting of rose cuttings. I have chosen to examine how the time of year when the cuttings are taken, and the position of the cuttings influence the rooting.

Three different cultivars were used as mother plants; 'Maria Lisa' and two Burnet roses; 'King of Scots' and 'Poppius'. The mother plants were container grown 'King of Scots' and 'Maria Lisa', and outdoor grown 'Poppius' and 'Maria Lisa'. The cuttings were taken in two batches. The first batch was taken in the middle to the end of July, and the second batch was taken in late August to early September. The cuttings were taken from three positions on the shoot; the base, the middle and near the top.

The cuttings were examined after five weeks. Notes were made of which cuttings had roots, which had grown callus, which had developed shoot growth and which had died. Roots were counted and measured. The cuttings taken in batch 1 were examined in the same way after 13 weeks. Unfortunately, there was not time within the time span of this study to do the same with the cuttings from batch 2 after 13 weeks.

The outline of the most important results were:
- There was no significant difference in the rooting results between the cuttings in batch 1 (taken 13/24 July) and batch 2 (taken 28 August/7 September).
- Cuttings from the top and middle of the shoot had about an equal rooting percentage, but the base cuttings rooted to a much lesser extent.
- There was a great difference between the rooting success between different rose cultivars. The two Burnet roses 'King of Scots' and 'Poppius' had a very low rooting percentage, whereas 'Maria Lisa' rooted successfully. This is the case not only when counting the number of rooted cuttings, but also when counting the number of roots.

,

Detta examensarbete inleds med en litteraturstudie över olika förökningsmetoder för rosor,
och en genomgång av de faktorer som påverkar rotning av sticklingar. Huvuddelen av arbetet
utgörs av en praktisk studie av rotningen av rossticklingar. Jag har valt att studera hur
stickningstidpunkten och sticklingspositionen inverkar på rotningsresultatet.
Sticklingarna togs från tre olika sorters rosor; dels ’Maria Lisa’, dels två pimpinellrosor:
’King of Scots’ och ’Poppius’. Som moderplantor användes dels krukodlade ’King of Scots’
och ’Maria Lisa’, dels frilandsodlade ’Poppius’ och ’Maria Lisa’. Sticklingarna togs i två
omgångar; första omgången i mitten/slutet av juli, och andra omgången i slutet av
augusti/början av september. Sticklingarna togs från tre olika positioner på skottet; vid basen,
i mitten och nära toppen.
Efter fem veckor kontrollerades sticklingarna. Det noterades vilka sticklingar som hade fått
rötter, vilka som bara hade fått kallusbildning, vilka som hade skottillväxt och vilka som hade
dött. Eventuella rötter räknades och mättes. Samma kontroll gjordes även efter 13 veckor för
sticklingarna i omgång 1. Tyvärr fanns det inte tid att göra motsvarande kontroll efter 13
veckor för omgång 2.
De viktigaste resultaten kan sammanfattas så här:
• Undersökningen visade ingen signifikant skillnad i rotningsresultatet mellan de två
tidpunkterna då sticklingarna togs.
• Sticklingar tagna nära toppen och i mitten av skotten rotade sig ungefär lika bra,
medan resultatet för bassticklingarna var betydligt sämre.
• Resultatet visade på stora skillnader i rotning mellan olika sorter: de båda
pimpinellrosorna ’King of Scots’ och ’Poppius’ rotade sig väldigt dåligt, medan
resultatet för ’Maria Lisa’ var betydligt bättre, både vad gäller andelen sticklingar
som fått rötter och antal rötter per stickling.

Main title:Sticklingsförökning av frilandsrosor
Subtitle:praktisk studie av sticklingstidpunktens och sticklingspositionens inverkan på rotningen av ledsticklingar
Authors:Tröjer, Anders
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:12
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:sticklingsförökning, frilandsrosor, sticklingar, rosor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8999
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8999
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 11:26
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 11:46

Repository Staff Only: item control page