Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Erik and Larsson, Eric and Rönnholm Håkansson, Jakob, 2017. Optimal tidpunkt för utbyte av skördetröskor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige uppgick år 2009 lantbrukets totala maskininvesteringar till drygt 6 miljarder kronor, av dessa var 533 miljoner (cirka 8 procent) investeringar i skördetröskor. Skördetröskan är den enskilt största maskininvesteringen på en modern spannmålsgård. Lantbrukare måste ständigt arbeta för att reducera kostnaderna. Maskinkostnaderna uppgår till cirka 36 procent av de spannmålsproducerande gårdarnas totala kostnader. Lantbrukaren kan i hög grad påverka maskinkostnaden genom att utnyttja maskinerna fullt ut och byta ut dessa vid optimal tidpunkt.

Syftet med denna studie är att identifiera den optimala tidpunkten för utbyte av skördetröskor samt undersöka om och varför utbyte eventuellt sker vid annan tidpunkt. Förhoppningen är att studien ska vara till hjälp för lantbrukare att bestämma skördetröskans optimala tidpunkt för utbyte. För att identifiera tidpunkten beräknas kostnadsposterna värdeminskning, kapitalkostnad, underhållskostnad, läglighetskostnad och teknisk utveckling utifrån två olika realistiska scenarier. Scenarierna utformas utifrån det geografiska området GSS, Götalands södra slättbygder. En litteraturstudie genomförs för att presentera befintlig litteratur inom investeringsmodeller samt forskningsfältet. För att få en teoretisk grund som komplement till litteraturstudien utvecklas en empirisk undersökning rörande lantbrukares existerande skördetröskor samt deras investeringsstrategi och beslutsbakgrund.

Studien visar att optimal utbytestidpunkt beror på skördetröskans storlek, kapacitet och inköpspris. Den visar också att vår modells optimala tidpunkt för byte är kortare än lantbrukarnas genomsnittliga utbytestidpunkt. En större skördetröska kännetecknas av en kortare ekonomisk livslängd än en mindre eftersom teknisk utveckling och läglighetskostnaden i en högre grad påverkar en större skördetröska. Om teknisk utveckling och realprisökning inte beaktas blir skördetröskans ekonomiska livslängd längre jämfört med om det tas i beaktande.

,

In Sweden, 2009, the agricultural machinery investments are estimated to be just over 6 billion SEK, of which 8 percent, 533 million SEK, represent investments in combines. At farms engaged in crop cultivation, the machinery costs are estimated to amount 36 percent of total costs. This requires that the farmers fully utilize their machinery and replaces them at the right time. The problem in this study is to determine if and when there exist a breakpoint at a certain age where the total machinery cost for the existing machine is higher compared to investing in a machine.

Hence, the objective of this study is to find the optimal time for replacement of a combine. The study intends to provide a better understanding of when it is economically rational to invest in a new combine and to determine the optimal replacement age. The study uses a quantitative approach to determine if there are any differences between how farmers do and how the implemented calculations in this study.

The results show that the optimal replacement time for combine harvesters depends on the size of the machine. The optimal replacement time is found at the breakpoint when the marginal cost of the defender becomes higher than the average cost of the challenger. The costs concludes depreciation, maintenance costs, timeliness costs, technological improvement and increase in real price, affects the optimal replacement time.

Main title:Optimal tidpunkt för utbyte av skördetröskor
Authors:Andersson, Erik and Larsson, Eric and Rönnholm Håkansson, Jakob
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1126
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:skördetröska, ekonomisk livslängd, läglighetseffekt, maskinkostnad, utbyteskalkyl, teknisk utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8781
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 11:12
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 11:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics