Home About Browse Search
Svenska


Persson, Hanna, 2017. Unga personers möjlighet att etablera sig inom lantbrukssektorn : en fallstudie om olika etableringsmöjligheter. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
277kB

Abstract

Sveriges lantbruk står idag i ett generationsskifte med hög medelålder hos lantbrukarna. Många familjegårdar läggs ner, hyrs ut eller säljs utanför familjen. Detta leder till förändring av jordbrukslandskapet och landsbygdsutvecklingen. Konsekvensen av detta är ett ökat behov av att fler personer vill etablera sig inom sektorn för att lantbruken ska drivas vidare.

I denna uppsats analyseras olika möjligheter att etablera sig som lantbrukare för personer som inte har en lantbruksfastighet inom familjen. Jag har intervjuat ett antal personer, till exempel en som varit anställd på gård och en som arrenderar gård. Uppsatsen avslutas med att resultatet analyseras med teorier om olika kapitalbegrepp och samspelet mellan dem för att lyckas etablera sig som lantbrukare. De intervjuer jag gjort tyder på att det, även utan att vara uppväxt i lantbruk, går att etablera sig som lantbrukare. Exempel på viktiga faktorer vid etablering som lantbrukare är engagemang, kunskap och tid.

,

The Swedish agricultural industry faces a generational shift due to a high average age of Swedish farmers. The consequence of this is an increasing need for more people to establish themselves in the agricultural business inorder for farms to remain active.

This paper analyzes various opportunities for people who do not have agricultural property to establish themselves as farmers. I have interviewed a number of people, including one who had been employed at a farm and one who leases a farm. The essay concludes, after analyzing the results using theories regarding capital concepts and the interactions inbetween as to successfully establish one self as a farmer, that it is possible to become farmer even without an upbringing on a farm. Important factors in the transition into farming life is: commitment, knowledge and time.

Main title:Unga personers möjlighet att etablera sig inom lantbrukssektorn
Subtitle:en fallstudie om olika etableringsmöjligheter
Authors:Persson, Hanna
Supervisor:Grubbström, Ann
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:etablera, lantbrukare, Mälardalen, ung
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 08:48
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 08:48

Repository Staff Only: item control page