Home About Browse Search
Svenska


Gidekull, Maria, 2004. Hälsoproblem hos strutsfåglar i Sverige : litteraturstudie och sammanställning av patologifynd. SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In the beginning of the 1990's ratite breeding for meat production was introduced in many European countries, including Sweden. The knowledge of ostrich farming and diseases of ratites is increasing internationally but is still often limited among veterinarians.

This report consists of a literature study and a summary of pathology findings from ratites submitted for necropsy to the National Veterinary Institute (SVA) in Uppsala, during 1995 to 2001. The purpose is to give a general introduction to ostrich and ratite breeding and to give an overview of the most common diseases.

The necropsy data from 1995 to 2001, indicate that many of the diseases are management related rather than caused by infectious agents. Due to cold climate ostrich breeders in Sweden need to supply well designed buildings and good care of the animal. This leads to higher costs compared to many other ostrich farming countries. However, the significance of the climate in relation to health and mortality is hard to estimate. Comparisons between necropsy findings from different ostrich farming countries, show that the results are very similar regardless of climate. To draw any further conclusions about the impact of cold climate more research is needed.

,

Sedan början av 1990-talet har avel av strutsfåglar (struts, emu och nandu) för
framförallt köttproduktion skett i många europeiska länder, inklusive Sverige.
Kunskapen om uppfödning och sjukdomar hos strutsfåglar växer snabbt
internationellt men är generellt ofta begränsad bland veterinärer. Sedan början av
1990-talet har det utförts mikrobiologisk och patologanatomisk diagnostik av
strutsfåglar på SVA.
Arbetet består dels av litteraturstudier och dels av sammanställning av uppgifter
från journaler från den patologanatomiska diagnostik som genomförts vid
Fjäderfäavdelningen, SVA 1995-2001. Syftet är även att ge en allmänorientering
om strutsuppfödning, var de svaga punkterna kan ligga i uppfödningen och även
ge en inblick om de vanligast förekommande sjukdomarna.
Resultaten av sammanställningen av journaluppgifterna 1995-2001 indikerar att
många av strutsarnas sjukdomar beror på skötselrelaterade orsaker snarare än
infektionssjukdomar. Det talar för att det finns god potential att förbättra
uppfödningsresultaten i besättningarna. Vid jämförelser mellan obduktionsmaterial
från olika länder är resultaten ganska lika oberoende av klimatfaktorer.
Uppfödarna i Sverige och i andra länder med kallt klimat måste kompensera sämre
klimatförhållanden genom korrekt utformade byggnader, god skötsel och
djuromsorg. Detta leder av naturliga skäl till högre uppfödningskostnader i kallt
klimat. Klimatets betydelse för sjuklighet och dödlighet är däremot mycket svår att
uppskatta. Det kan inte uteslutas att sjuk- och dödligheten ökar i kallt klimat, men
det är idag svårt att dra några säkra slutsatser. För att fastställa klimatets betydelse
krävs fördjupade studier.

Main title:Hälsoproblem hos strutsfåglar i Sverige
Subtitle:litteraturstudie och sammanställning av patologifynd
Authors:Gidekull, Maria
Supervisor:Fellström, Claes
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:36
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Large Animal Clinical Sciences
Keywords:struts, strutsuppfödning, strutssjukdomar, ratiter, ratit, emu, nandu, strutspatologi, patologi, sjukdomar, skötsel, strutsskötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8013
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 08:29
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 08:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics