Home About Browse Search
Svenska


Uppström, Karoline, 2004. Preoperativ analgetisk behandling med vedaprofen vid kastration av unghingst : utvärdering av pre- och postoperativt beteende. SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Large Animal Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
74kB

Abstract

Pain related behaviour in 1.5 year old colts was studied both prior to and following castration. The horses were filmed 24 h prior to surgery and 24 h postoperatively. Parameters, inactive and active behaviours, were recorded in terms of cumulative time observed. Both groups of horses were exercised three times and the gait quality was evaluated. Few differences were observed between the groups. The only significantly different behaviour was "time spent drinking". The placebo group showed this behaviour more postoperatively versus preoperatively. There was a tendency for the behaviour "nose" to be significantly increased in the vedaprofentreated group. All horses treated with vedprofen and one of the horses in the placebogroup showed specific behaviour postoperatively. These behaviours were not observed preoperatively. The most interesting thing however, was that the observer, blinded for the treatment, grouped the horses correctly but placed them in the wrong treatment category. The main result of this study is that it is difficult to evaluate postoperative pain in horses. Possibly the animals without additional analgesics attempted to hide pain. Horses are animals of prey and those showing pain are the most probable to be eaten by carnivores.

,

Syftet med denna studie var att utvärdera pre- och postoperativt beteende hos unga
hingstar som behandlats med vedaprofen alternativt placebo före och efter
kastration. Samtliga hingstar har videofilmats 24 timmar före och 24 timmar efter
operationen. Alla hästarna har använts som sin egen referens. Parametrar, indelade
i aktiva och inaktiva har mätts i tid vid studerandet av videofilmerna. Få skillnader
sågs mellan gruppen behandlad med vedaprofen och gruppen behandlad med
placebo. Enda skillanden mellan grupperna var att hästarna i placebogruppen
ägnade mr tid åt beteendet ”drcka”. För beteendet ”nosa” sågs tendens till
signifikans, där hästarna behandlade med vedaprofen ägnade mer tid åt beteendet
”nosa” jämfört med placbogruppen. Alla hästar behandlade med vedaprofen, och
en av hästarna som behandlades med placebo, uppvisade speciella beteenden
postoperativt. Detta var beteenden som de inte visade preoperativt. Det som var
mest anmärkningsvärt var att den blindade videobedömaren kunde placera hästarna
i rätt grupper, men angav behandlingen fel. Kanske är det så att hästarna, eftersom
de är bytesdjur, döljer sin smärta. Konklusionen är att postoperativt smärtbeteende
hos häst är svårbedömt. Denna studie är ett pilotprojekt och innehåller endast ett
litet material hästar. Fler studier i större skala skulle vara önskvärt. Det finns ett
stort behov av forskning på postoperativ smärta hos häst, för att få fram riktiga
smärtindikatorer. Så länge inte motsatsen kan bevisas är det lämpligt att ge
smärtlindring vid kastration av hingst.

Main title:Preoperativ analgetisk behandling med vedaprofen vid kastration av unghingst
Subtitle:utvärdering av pre- och postoperativt beteende
Authors:Uppström, Karoline
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:20
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Large Animal Clinical Sciences
Keywords:häst, kastration, NSAID, postoperativ smärta, vedaprofen, beteende, smärtbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8051
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8051
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 12:27
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 12:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics