Home About Browse Search
Svenska


Trinh, Hung, 2009. Identification and characterization of genes that are involved in reward mechanisms in ethanol self-administration. SLU, Dept. Of Plant Biology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. Of Plant Biology

[img]
Preview
PDF
467kB

Abstract

Alcohol addiction is one of the most common drug addictions amongst societies. Alcohol abuse, can lead serious injuries, severe diseases or even death. Despite intensive research, complete knowledge about alcohol addiction and a specific "ethanol receptor" has not been found yet. However, persistent researchers discovered that ethanol consumption and abuse is associated to the brain reward pathway and acts on the receptors of the system to elicit addiction. This project aimed to identify and characterize genes involved in the vulnerability for developing alcohol addiction. mRNA expression levels of neurotransmitter receptors were correlated to ethanol self administration in 11 rat brains. Measurement of the neurotransmitter receptor's mRNA expression was carried out by using quantitative real-time PCR. The tested brain areas were the ventral tegmental area (VTA), nucleus accumbens ( NAc), substantial nigra (Sn) and the caudate putamen (CPu). These areas have important roles in the reward pathway and contain the mesocorticolimbic dopamine pathway, which is believed to be behind the reward mechanisms. We found that the iontropic glutamate AMPA receptor subtype 3 (GluR3) in VTA correlated with ethanol self-administration. Two additional correlations were found in the NAc; the glutamate AMPA receptor subtype 3 (GluR3) and the dopamine receptor subtype 2 (DR2). Glutamatergic and dopaminergic receptors in VTA and NAc have been pointed out to be important in alcohol abuse, addiction behavior and reward.

The correlated results showed a collaboration between the glutamatergic and the dopaminergic system in the VTA and NAc, which actuate alcohol addiction and behavior.

,

Alkoholberoende är ett av de vanligaste drogberoendena hos olika samhällen.
Alkoholmissbruk kan leda till skador, allvarliga sjukdomar och till och med dödlig
utgång. Trots intensiv forskning, är kunskapen om alkoholmissbruk ofullständig och en
särskild "etanol receptor" har ännu inte hittas. Men ihärdiga forskare har funnit att etanol
konsumtion och missbruk är kopplade till hjärnans belöningssystem och verkar på
systemets receptorer för att framkalla beroende.
Med detta projekt försökte vi att identifiera och karaktärisera gener som är involverade i
benägenheten för att utveckla alkoholism. Genuttrycket av de neurotransmittoriska
receptorerna korrelerades med etanol självadministrering hos 11 råttor. Uttrycket av
receptorerna mättes kvantitativt med realtids-PCR. De testades hjärnområden var det
ventrala tegmentområdet (VTA), accumbenskärnan (NAc), substantia nigra (Sn) och
caudate putamen (CPu). Dessa områden har viktiga roller i belöningssystemet och där
ligger även den mesokortikolimbiska dopamin systemet som anses vara själva
belöningsmekanismen. Vi fann att nivå av den ionotrop glutamat AMPA receptor subtyp
3 (GluR3) i VTA korrelerade till etanol självadministrering. I NAc fann vi även
korrelation med GluR3 och dopamin receptor subtyp 2 (DR2). Glutamat och dopamin
receptorer i VTA och NAc är utpekade som viktiga i alkoholmissbruk, beroende och i
belöningssystemet. De korrelerande resultaten indikerar en samverkan mellan glutamat
och dopamin systemet, som i sin tur påverkar alkoholberoendet och beteende.

Main title:Identification and characterization of genes that are involved in reward mechanisms in ethanol self-administration
Authors:Trinh, Hung
Supervisor:Schiöth, Helgi
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU
Volume/Sequential designation:100
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:BTEMP Biotechnology Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology
Keywords:brain reward pathway, ethanol self-administration, neurotransmitter receptor, real-time PCR, mRNA, VTA, NAc, Sn, CPu
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8083
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8083
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:20 Oct 2017 11:16
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 11:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics