Home About Browse Search
Svenska


Halldén, Josephine, 2008. Tekniker för återetablering av naturlig vegetation : hantering av befintliga jordmassor vid exploatering för småhusområde vid Göteborgs hammninlopp. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta är en studie i vilka tekniker som finns för att återskapa naturlig vegetation och
problematiken kring detta, med fokus på tillvaratagandet av avbaningsmassor. För
att kunna återskapa natur måste man ha förståelse för hur den fungerar. Det är ett
ekosystem där växter och jord samspelar med varandra. Jorden i marken är ett
samhälle med många olika organismer som verkar tillsammans i ett kretslopp. När
jorden läggs på upplag påverkas den, då detta inte är ett naturligt sätt att vara. Exakt
hur den påverkas finns det flera olika teorier om, men inte många vetenskapliga
studier om. Hur jorden påverkas är beroende på av vilka maskiner som används,
årstid och vilken typ av jord det är.

I arbetet studeras ett pågående projekt där det byggs 50 småhus vid Göteborgs
hamninlopp. Studien är gjord genom intervjuer med de inblandade i projektet och
inläsning av förfrågningsunderlag och ritningar. I detta projekt vill de återetablera
den befintliga vegetationen. För att se hur jorden på denna plats påverkas av att
ligga på upplag görs en mindre studie i två delar. Jord från tre olika nivåer i upplaget
analyseras. I det första testet odlas de tre olika lagren jord. I det andra testet tas jord
från samma tre lager och skickas på analys enligt AL-metoden, för att se om de är
någon skillnad i de olika skikten. Resultatet av odlingen blev att ingen växtlighet
etablerades i något lager. Den kemiska analysen visar viss skillnad, men jorden har
inte påverkats i större grad av att ligga på upplag under vinterhalvåret. I arbetet
studeras ett vägprojekt ifrån Norge, där de studerat olika tekniker för återetablering
av naturlig vegetation. Det finns flera paralleller som kan dras till projektet i
Göteborg.

Växter är något som växer och förändras, så även naturen. Det är inte något statiskt
utan förändras över tid. Detta är något som man måste vara medveten om vid
anläggning. De metoder som finns för återetablering av naturlig vegetation är fyra
stycken; flyttning av sjok, frösådd, plantering av inhemska plantor, och
tillvaratagande av befintliga avbaningsmassor. Ofta när man planerar ett projekt
tänker man på ett växtsamhälle som är ganska sent i successionen. Detta skapar
problem då växterna och jorden inte är synkroniserade. Vill man ha naturlig
vegetation måste man vara beredd på att det tar tid. Det går att skynda på lite, men
kostar pengar i form av skötsel. Teknikerna i sig är inte svåra, eller speciellt dyra,
det är bara ett sätt som inte är det vanligt förekommande, vilket gör att man måste
tänka på ett annat sätt. Om man vill återetablera naturlig vegetation måste detta
bestämmas i början av ett projekt. En utemiljö är inte färdigbyggd på samma sätt
som ett hus är, utan utvecklas och förändras utefter den skötsel som finns

Main title:Tekniker för återetablering av naturlig vegetation
Subtitle:hantering av befintliga jordmassor vid exploatering för småhusområde vid Göteborgs hammninlopp
Authors:Halldén, Josephine
Supervisor:Bengtsson, Rune
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:26
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:avbaningsmassor, tillvaratangande av avbaningsmasor, jordhantering, återetablering, naturlig vegetation, byggande av natur, succession, jordanalys, förfrågningsunderlag, befintlig vegetation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8150
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 12:09
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 12:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics