Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Kristin, 2008. Inhysningssystem för kalvar och ungdjur i större besättningar. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
627kB

Abstract

In Sweden, there has been a continuous increase in the volume of housing construction for
dairy cattle. Since 2004, the number of new, rebuilt and extended dairy cow houses undergoing preliminary inspection by the authorities has grown. The livestock farms have mostly focused on cow units instead of calf and heifer sheds; which has led to a need for information in this area. The purpose of the study was to improve advisors' knowledge about bovine building construction and function; to enable them to provide more qualified advice to conventional and organic milk producers who sustain larger herds. The result of this effort was aimed at the production of healthier calves and heifers.

A literature review has been carried out based on both national and international material. Technical descriptions and designs were made for the different housing systems. The biological prerequisites and consequences including weight gain, animal health and room for natural behaviour were presented for the different housing systems. The housing systems introduced for calves from zero to two months of age were single pen, pair pen, calf hutch, foster cow pen and group pen with milk-feeder/bucket. For calves and heifers older than two months, the following housing systems were presented; super hutch, two area pen (with bedded lying area and solid or slatted concrete floor in the feeding area), fully bedded pen (litter on the whole area), fully slatted floor with rubber surface, cubicles and feed cubicles. The ability to offer sound advice at the construction sites of barns for calves and heifers with regard to the environment of the barn, feeding and the proper time to transfer the animals, has been discussed.

When planning the construction of calf and heifer sheds, the maximum control of contagious
diseases should be observed. At the same time, proper calf and heifer management at the farm should be a primary focus. The animals should be separated into different age categories to prevent the older animals from infecting younger members of the herd. From a group management perspective, all the calves should be put into their respective pens at the same time. The size of these groups should be limited to six to nine calves. It is important to observe the animal flow and how they should be transferred between the housing systems. There are advantages and disadvantages with all the housing systems. In order to determine the optimal one, the system the animals are going to be placed in as cows should be taken into account. Finally, it is imperative that the person who makes the management decisions finds the correct system to suit the conditions of individual farms in order to maintain good overall animal health and welfare thus resulting in a high level of weight gain of the calves and heifers.

,

Allt fler stallar för mjölkproduktion byggs i Sverige. Sedan år 2004 har förprövning av mjölkkoplatser
ökat stadigt. Husdjursföreningarnas rådgivning har mest fokuserat på kostall och
inte på kalv- och ungdjursstall, vilket har gjort att det idag finns en stor efterfrågan på information
om kalv- och ungdjurstall. Syftet med litteraturstudien var att förbättra rådgivarnas
kunskap inom stallbyggnation och därigenom rådgivning till konventionella och ekologiska
mjölkproducenterna och på så sätt förbättra kalvarnas och ungdjurens hälsa i stora besättningar.
En litteraturstudie har genomförts med såväl nationellt som internationellt material. En teknisk
beskrivning och principlösningar har utförts för de olika inhysningssystemen. De biologiska
förutsättningarna och konsekvenserna såsom tillväxt, djurhälsa och möjlighet till naturligt
beteende presenterades för de olika inhysningssystemen. De inhysningssystem som presenterades
för kalvar i åldern 0-2 månader var ensambox, parbox, kalvhydda, amkobox och
gruppbox med mjölkautomat/hink. För kalvar och ungdjur över två månaders ålder presenterades
följande inhysningssystem; grupphydda, kombinerad box med ströbädd och hårdgjord
foderbordsgång, hel ströbädd, helspaltgolvsbox med gummibeläggning, liggbås och foderliggbås.
För att kunna ge bra råd vid byggnation av kalv- och ungdjurstall har även stallmiljö
och utfodring tagits upp samt när och hur djuren ska flyttas.
Vid byggnation av kalv- och ungdjursstall är det viktigt att få en fungerande helhet som ger
möjlighet till en god ekonomi. Därför ska man bestämma vilka mål mjölkgården har med
kalv- och ungdjurshållning samt säkerställa att ett gott smittskydd kan hållas i besättningen.
Djuren bör delas upp i olika ålderskategorier för att förhindra att de äldre djuren smittar de
yngre. Vid grupphållning bör alla kalvar sättas in och tas ut samtidigt och gruppstorleken begränsas
till sex till nio kalvar samt vara jämngamla. Det är viktigt att titta på djurflödet och
hur djuren ska förflyttas mellan de olika inhysningssystemen. Det finns både för- och nackdelar
med alla inhysningssystem för kalvar och ungdjur. Vid val av inhysningssystem till ungdjur
bör man tänka på vilket system de ska gå i som kor. Slutligen gäller det att hitta ett system
som stämmer överens med gårdens förutsättningar för att kunna upprätthålla en god djurhälsa och djurvälfärd och därigenom få en bra tillväxt hos kalvarna och ungdjuren.

Main title:Inhysningssystem för kalvar och ungdjur i större besättningar
Authors:Petersson, Kristin
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom agronomprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:2
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:inhysningssystem, kalv, ungdjur, rekryteringsdjur, stall, stallbyggnader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8170
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8170
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 07:25
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page