Home About Browse Search
Svenska


Aronsson, Peter, 2008. Användning av geografiskt informationssystem (GIS) vid studier av nötkreatur i landskapet : en pilotstudie. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The Animal Protection Agency was in 2006, commissioned by the Government to: Evaluate how free range animals in the winter, can be kept and managed with special emphasis to animal welfare. The Animal Protection Agency was closed later in 2006 and the commission moved to the Swedish Board of Agriculture. The keeping of free range out wintered cattle, certain basic requirement are needed: by regulation, cattle should have access to a lying hall or other building that gives protection against aversive weather and wind and should offer a dry and clean lying area. There is a possibility for farmers that get an exemption from this regulation. But cases regarding farms which have had difficulties for this exemption has led to a discussion about if the animals can get the same protection in the nature which is comparable to a lying- hall. In a project, a group of researcher from Swedish University of Agricultural Sciences, should investigate how cattle uses the natural vegetation and landscape as protection for aversive weather and how lying areas are characterized.
The aim with this work was to test the methodology that is intended to be used in the project. The approach covers production of map analysis through GIS (geographic information systems), position determination through GPS (global position system) and use of weather information to get a data set which could be used for a statistical analysis.
In this study, data from an existing farm which normally out winters cattle, were used. Realistic landscape and vegetation conditions were thus used for the methology testing. A literature survey was also done on the topic and the equipment that can be used in the coming experiments was tested. The conclusion was that the methodology can be used in future studies, but some changes are also proposed for the future studies.

,

Den 18 maj 2006 gav regeringen Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att: utvärdera hur djur som går ute om vinter ska kunna hållas och skötas med beaktande av djurskyddet. När Djurskyddsmyndigheten lades ner 2006 så övergick uppdraget på Jordbruksverket. För att få ha s.k. utegångsdjur, ställs vissa grundkrav på djurägaren att nötkreatur som hålls utomhus vintertid ska ha tillgång till en ligghall eller annan byggnad som ger skydd mot väder och vind samt att den erbjuder en torr och ren liggplats. Det finns en möjlighet för lantbrukaren att få dispens från detta krav, men dispensförfarandet har lett till en diskussion om djuren kan tillgodose sig samma skydd i naturen som en ligghall kan erbjuda. En forskargrupp från SLU ska under åren 2008- 2010 göra en studie som undersöker i vilken utsträckning nötkreatur utnyttjar den naturliga vegetationen som skydd för väder och vind, samt vad som karaktäriserar deras liggplats.
Syftet med detta arbete var att testa den metodik som är tänkt att användas i studien. Metodiken omfattar framtagning av kartanalys genom GIS (geografiskt informationssystem), positionsbestämning genom GPS (globalt position system) och användning av väderdata för att åstadkomma ett dataset som kan användas för statistisk analys.
Denna studie har utgått från en befintlig gård, där verkliga förutsättningar i terrängen har använts för att studera arbetsgången av de fortsatta försöken. En litteraturstudie är gjord över tidigare vetenskapliga artiklar som har anknytning till studien och utrustning som kan användas i de återkommande försöken. Slutsatsen blev att metodiken kan användas för att utföra fortsatta studier. Arbetet innehåller även förlag till förändringar i vidare försök.

Main title:Användning av geografiskt informationssystem (GIS) vid studier av nötkreatur i landskapet
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Aronsson, Peter
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:nötkreatur, utegångsdjur, GPS, GIS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8188
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 08:47
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 08:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics