Home About Browse Search
Svenska


Karis, Anna and Hillström, Petter, 2008. Biologiska bekämpningsmetoder i hemträdgården. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Biological pest management is defined as control of pests using their natural enemies. This method has been used in Sweden since the 1970´s and it has been developed ever since. Biological pest management is today relatively common among commercial growers but there are good possibilities to apply this method in the home gardens as well.
The aim with this thesis is to compile a report from both the companies that are marketing the products and the home gardener´s point of view. This should give a better understanding of the market and how it could be improved.
We will give examples of products that represent the different kinds of organisms that are being used in biological pest management. Our hope is that this will be an introduction to all interested in biological pest management.
The legislations regarding registration of organisms are still a matter of discussion and are causing problems to producers, distributors and the market in general.
Why isn´t biological pest management more common in the home garden? The main reason appears to be the lack of knowledge in the subject.
What are the benefits using biological pest management when it requires so much knowledge and it´s more expensive than conventional pest management?
With the environmental problems we face today, we hope that every single gardener has an interest in developing an environment as clean as possible, even if only in one's own backyard.

,

Biologisk bekämpning är en bekämpningsmetod där man använder sig av växtskadegörares naturliga fiender. I Sverige har vi använt biologisk bekämpning sedan 1970-talet och utvecklingen har sedan dess gått stadigt framåt. Biologisk bekämpning används idag relativt mycket av yrkesodlare men möjligheten att använda denna metod också i hemträdgården är stor.
Målet med det här examensarbetet är att sammanställa en rapport med utgångspunkt från såväl produktföretagens som fritidsodlarnas intressen, detta för att få en uppfattning om hur marknaden för biologisk bekämpning ser ur och hur den skulle kunna förbättras. Detta har efterfrågats av FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation).
Vi kommer ge exempel på produkter som representerar de olika nyttoorganismerna som används. Tanken är att det ska fungera som en inblick i ämnet för en fritidsodlare som ännu inte kommit i kontakt med biologisk bekämpning.
Lagarna kring registrering av nyttoorganismerna är något som diskuteras flitigt och som idag orsakar problem både för företag som saluför biologisk bekämpning och för trädgårdsnäringen generellt.
Varför används inte biologisk bekämpning av fler fritidsodlare? Den största anledningen är bristen på kunskap, inte bara kring växtskydd i stort utan även kännedom om begreppet biologisk bekämpning.
Varför ska man då använda sig av biologisk bekämpning eftersom det kräver så mycket kunskap och det dessutom är dyrare än kemisk bekämpning?
Med tanke på de miljöproblem vi står inför idag hoppas vi att varje enskild fritidsodlare är intresserad av att dra sitt strå till stacken genom att skapa en giftfri miljö, om så bara i sin egen hemträdgård.

Main title:Biologiska bekämpningsmetoder i hemträdgården
Authors:Karis, Anna and Hillström, Petter
Supervisor:Sandskär, Boel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:7
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:biologisk bekämpning, skadebekämpning, trädgård, miljö, miljöproblem, lagar och regler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8214
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8214
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 11:16
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics