Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Matilda, 2008. Ökad trygghet i en bostadsnära utemiljö i staden : en fallstudie från Seved 2, Södra Sofielund i Malmö. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Jag kan i vissa utemiljöer uppleva otrygghet när det är mörkt och jag antar att det är flera med mig som känner så här. Vad är det för faktorer som spelar in när det gäller vår otrygghet och hur kan man vid projektering förbättra dessa?

De huvudsakliga ämnena i arbetet är trygghet, offentlig miljö, trafikrummet, planering och ljus. Jag har valt att först ta reda på vem det är som upplever otrygghet i det offentliga rummet. Ut ifrån litteratur inom ämnena har jag kommit fram till olika faktorer som påverkar vår upplevda otrygghet i det offentliga rummet. Nyckelord för vad som ofta upplevs som otryggt är platser som är slutna, mörka, lummiga, trånga och obefolkade. Faktorerna har jag delat in under ämnena som trafikrummet, parker, informell social kontroll, belysning med mera.

Boende på Seved 2, MKB:s områdes förvaltare och vaktmästaren på området intervjuades i syfte att se om de faktorerna jag kom fram till i litteraturstudien stämde överens med verkligheten.

Bland mina resultat kan lyftas fram att man inte kan göra en stad hundra procent trygg, för då skulle man ta bort livet och de stadsmässiga upplevelserna. Många av de platserna som upplevs positiva och har en rekreationsmöjligheter på dagen är de platser som under de mörka timmarna kan kännas hotfulla. Jag anser att det skulle vara ett allt för stort ingrepp i våra städer att utifrån enbart mål att skapa trygghet ändra på platser såsom parker, både av historiska skäl och av rekreations skäl. Det finns många andra platser som upplevs otrygga i staden så som gång- och cykel-tunnlar, här kan man tänka på utformningen för att öka tryggheten eller försöka använda andra trafiklösningar. Man måste hela tiden väga för och emot, vissa platser i staden kan det passa sig att ändra för att nå en tryggare stad men absolut inte alla platser. En av mina slutsatser är att man ska jobba med trygga stråk i staden. Den faktorn som jag tror spelar störst roll i staden är att medborgarna använder sin stad mycket och ofta. Att se och bli sedd av andra människor upplevs för det mesta som positivt. Detta spelar stor roll för trygghetskänslan i den mer intima boendemiljön, om man känner eller i alla fall känner igen sina grannar så vet man om någon inte hör hemma på platsen och kan då vara observant för brott.

Main title:Ökad trygghet i en bostadsnära utemiljö i staden
Subtitle:en fallstudie från Seved 2, Södra Sofielund i Malmö
Authors:Svensson, Matilda
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:11
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:trygghet, otrygghet, bostadsnära, utemiljöer, städer, offentliga miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 13:47
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 13:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics