Home About Browse Search
Svenska


Ellert Ezeldin, Sara, 2010. Med människan i ljuset. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kvällens och nattens miljöer formas av ljussättningen i densamma. Kunskap om hur människan påverkas av ljussättningen i våra miljöer, är en viktig del för skapandet av tillfredsställande platser under kvällstid. Den här uppsatsen ämnar ta upp en grundläggande bas, från människans perspektiv, att stå på inom ämnet ljusdesign inför en framtida fördjupning inom ämnet.

Uppsatsen undersöker forskning och litteratur om ljuset och ljusfärgers indirekta påverkan på komfort och välmående. Den tar upp en metod för utvärdering och läsning av ljus, för skapande av personliga preferenser och kunskaper om hur ljussatta miljöer kan te sig. Utvärderingsmetoden tillämpas även på Möllevångstorget i Malmö. Intervjuer har gjorts med yrkesverksamma inom ljusdesign, med avsikt att undersöka hur det resoneras kring de mänskliga faktorerna i planeringen av utemiljöer idag. En diskussion avslutar uppsatsen där forskning, litteratur och intervjuer vävs samman med författarens egna reflektioner.

,

The evening and nights environments are shaped by the lighting of the same. Knowledge about how humans are affected by the lighting in our environments is an important component in the creation of satisfactory places in the evening. This essay intends to raise a fundamental base, from the human perspective, to lean against in the subject of lighting design prior to further studies in the subject.

The essay examines literature and research on light and lightcolors indirect impact on comfort and well being. It brings up a method for evaluating and reading light, for the creation of personal preferences and knowledge on how lit environments can appear. The method is also applied on Möllevångstorget in Malmö. Interviews have been made with professionals in lighting design, with intent to examine how they reason regarding human factors in planning of outdoor environments today. A discussion concludes the essay where research, literature and interviews are interwoven with the author’s own reflections.

Main title:Med människan i ljuset
Authors:Ellert Ezeldin, Sara
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Fredrika, Mårtensson
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:ljus, belysning, visuell utvärdering, seende, ljussättning, Möllevångstorget, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-118
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-118
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2010 09:09
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics