Home About Browse Search
Svenska


Düring, Keiko, 2008. Japansk trädgårdsdesign i Sverige : en förlorad känsla. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

This is a BA thesis in landscape planning at the Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp. The purpose of the thesis is to investigate why Japanese gardens, created in Sweden, often lack the feeling connected with Japanese gardens.

The thesis includes a short study of Japanese history, spanning from the Middle Ages to the 19th century, to create a mild understanding of how the Japanese society changed, due to political, religious and cultural influences. The traditional Japanese garden styles, developed during this period, have been concisely compiled separately to create a homogeneous image of each style. In order to display opposite views of garden design in the European garden styles, some of the european styles have been concisely compiled as well.
To produce a higher level of understanding of the Japanese garden, a consice compilation of the fundamental design principles has been included, as well as variuos types of decoration typical to the Japanese gardens, since the miss-use of these is a certain way of losing the feeling of a Japanese garden.
The thesis is concluded by a consice compilation of possible reasons as to why the feeling connected with Japanese gardens is absent, as well as some attempt to include the feeling in the Swedish versions of Japanese gardens.

,

Denna uppsats ligger till grund för en kandidatexamen i landskapsplanering vid Svenska
Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Avsikten med uppsatsen är att undersöka varför japanska
trädgårdar skapade i Sverige allt för ofta saknar känslan av en japansk trädgård.
Uppsatsen innehåller en kort studie av japansk historia från medeltiden fram till 1800-talet, som
grund för en viss förståelse för hur samhället förändrades genom bl.a. politiska, religiösa och
kulturella strömningar. De traditionella trädgårdsstilarna som utvecklades under den här perioden
har beskrivits kortfattat var för sig för att ge en mer enhetlig bild av varje stil. Några samtida
västeuropeiska trädgårdsstilar har sammanfattats mycket kortfattat för att påpeka några direkta
skillnader i sätten att se på trädgårdsdesign.
För att ge en ökad förståelse för den japanska trädgården, ingår även en kort sammanställning av de
grundläggande gestaltningsprinciperna. Olika typer av utsmyckning i natursten, typisk för den
japanska trädgården, har kort beskrivits eftersom missförstånd i användandet av dessa föremål så
tydligt förtar känslan av en japansk trädgård.
Uppsatsen avslutas med kortare sammanställningar av möjliga anledningar till varför känslan av en
japansk trädgård ofta uteblir, samt försök till metoder för att föra in den i våra svenska versioner av
japanska trädgårdar.

Main title:Japansk trädgårdsdesign i Sverige
Subtitle:en förlorad känsla
Authors:Düring, Keiko
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:japansk trädgårdsdesign, japanska gestaltningsprinciper, japansk trädgårdskonst, teträdgårdar, stenträdgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8261
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8261
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 07:51
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 07:51

Repository Staff Only: item control page