Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Annica, 2008. Utformning av entréområdet till Maglarps Golf på Lyckebo gård i Skåne : ett designförslag inspirerat av trädgårdshistorien kombinerat med dagens publika krav på en golfanläggning. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Lyckebo farm is the original name of the four building big farm, where year 2000, the former farmer established Maglarp/ Lyckebo golfcourse on his land of culture. In 2007, new owners are approaching the Maglarps golfcourse with thoughts of expanding the business. A first step in that direction is to form the area of the entrance, the specific area the visitors are staying at before entering the actual golfcourse to play.

The designproposal is inspired by the peasant garden history of southern Sweden during the nineteenth centuary. It also aims to satisfy the demands of function and usefullness of a golfcourse today. There is no intention of creating a nineteenth centuary peasant garden, but instead using the typical attributes and elements from that time, both as a visual attraction with a historical dimension and to be functional in the golfcourse entry area. The entry area of Maglarps golfcourse has been designed to be a userfriendly establishment where the visitors are tickled by the different elements from the nineteenth centuary gardens of farmers, characterized by the familiar atmosphere the place is known to be.

,

Maglarps golf drivs på Lyckebo gård på Söderslätt i Skåne och har det vida böljande landskapet som utsikt
söderut. Lyckebo gård är ursprungsnamnet på den fyrlängade gård där, år 2000, dåvarande ägaren Bo Herrlöfsson
anlade Maglarps/ Lyckebo golf på sina odlingsmarker. I april i år 2007 tog de nya ägarna, Mårten och Christer,
över golfanläggningen och gården. De satsar på att utveckla Maglarps golf och bredda dess verksamhet. Ett
första steg i den riktningen är att gestalta omgivningen till entréområdet, ytan som besökaren vistas på innan
hon/han går ut på banan.
Gestaltningsförslaget inspireras av trädgårdshistoriens ideal och formspråk under 1800-talets allmogeperiod
samt motsvarar dagens krav på funktion och användning på en golfanläggning. Jag har inte haft för avsikt att
skapa en 1800-tals allmogeträdgård utan jag vill använda mig av olika typiska element som i dagens miljö både
tilltalar estetiskt och får en användaraspekt. En av allmogeträdgårdens typiska attribut är bland annat korsgången
som skapade olika kvarter för frukt-, örta- och kålgård. Bönderna hittade sina influenser hos de högre stånden.
Adeln i sin tur inspirerades till en början av renässansen för att senare övergå till att hämta influenser från de
tyska och engelska landskapsparkerna. Det växtmaterialet som används i gestaltningen har valts efter ett ståndortsperspektiv
samt ur ett historiskt perspektiv. Entréområdet till Maglarps golfanläggning har formats till en
användarvänlig anläggning där besökaren kittlas av olika element från 1800-talets allmogeträdgård, präglad av
den familjära stämningen som stället gjort sig känt för.

Main title:Utformning av entréområdet till Maglarps Golf på Lyckebo gård i Skåne
Subtitle:ett designförslag inspirerat av trädgårdshistorien kombinerat med dagens publika krav på en golfanläggning
Authors:Hansson, Annica
Supervisor:Svensson, Magnus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2007:22
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Maglarps golf, utformning av entreområde, allmoge, trädgårdshistorien, golfanläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8268
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8268
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 09:00
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 09:00

Repository Staff Only: item control page